Yearly Archives: 2023

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) виша медицинска сестра/ техничар за потребе Клинике за инфективне болести и 1 (једна) виша медицинска сестра/ техничар за потребе Центра за нуклеарну медицину. ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег

Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 18 (осамнаест) месеци са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радна места 2 (два) лабораторијска техничара. ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40

Симпозијум „Дуални поремећаји“ у организацији УКЦ Крагујевац и Факултета медицинских наука

У организацији Клинике за психијатрију УКЦ Крагујевац и катедре за психијатрију крагујевачког Факултета медицинских наука, у Врњачкој Бањи у току је други симпозијум ове клинике под називом “Дуални поремећаји“. Симпозијум који је окупио око 50 предавача из Србије, сва четири универзитетска клиничка центра, али и референтне установе које се баве лечењем и збрињавањем психијатријских болесника, отворио је декан ФМН проф. др Владимир Јаковљевић који је изразио задовољство што су крагујевачки психијатри са Клинике за психијатрију и катедре ФМН, по други пут

ОНКО – апликација за мобилне телефоне са информацијама о раку, лечењу рака и подршци

ОНКО – апликација за мобилне телефоне припремљена je у склопу пројекта Института за онкологију и радиологију Србије „Знањем против рака“ под покровитељством Министарства здравља Републике Србије. Ова бесплатна апликација намењена је онколошким пацијентима, члановима њихових породица, становништву, здравственим радницима, медијимa и свима којима су неопходне лако разумљиве, практичне али и научно засноване информације. У склопу пројекта, припремљено је 28 брошура намењених пацијентима, њима блиским особама и здравственим радницима. Брошуре су доступне у папирној верзији и на сајту Института за онкологију и радиологију

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (један) струковни фармацеутски техничар/ техничар јединичне расподеле лекова за потребе Ургентног центра. ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним

Одлуке о обустави огласа

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 26.04.2023. године, за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла, на период до 6 месеци,  за радно место 1 (једна) гинеколошко-акушерска сестра/ техничар. ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 26.04.2023. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства,  за радно место 1 (један) кувар за потребе Службе за техничке послове.  

Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) струковна медицинска сестра/техничар за потребе Центра за неурохирургију.

Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно за радно место 1 (један) помоћни радник на нези болесника на осталим болничким одељењима за потребе Клинике за реуматологију и алергологију. ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 6 (шест) месеци са пуним радним временом од

Одлуке о обустави огласа

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 12.04.2023. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства, за радно место 1 (један) струковни фармацеутски техничар/ техничар јединичне расподеле лекова за потребе Ургентног центра. ОДЛУКА  о обустави дела огласа, објављеног дана 12.04.2023. године, за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 6 месеци,  за радно место 1 (једна) гинеколошко-акушерска сестра/ техничар.  

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (један) Фармацеутски техничар-техничар јединичне расподеле лекова. ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 18 (осамнаест) месеци са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) струковна медицинска сестра/ техничар (VI степен) за потребе Центра за неурохирургију. ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет)

Испуњено обећање министарке: Министарство здравља расписало тендер за изградњу, доградњу и реконструкцију УКЦ Крагујевац

Приликом недавне посете Крагујевцу, министарка здравља Даница Грујичић најавила је да ће до 15. aприла бити расписан тендер за израду техничке документације за потребе изградње, доградње и реконструкције Универзитетског клиничког центра Крагујевац и уређења партерних површина дела комплекса са монтажном гаражом, у циљу модернизације УКЦ Крагујевац, што је данас и учињено. Средства за финансирање техничке документације су обезбеђена из буџета Републике Србије, док ће средства за изградњу УКЦ Крагујевац бити обезбеђена из кредита Европске инвестиционе банке. Рок за подношење понуда је 10. мај