Центар за нуклеарну медицину

Управа

Доц. др Владимир Вукомановић

Руководилац центра

Филип Виријевић

Одговорни медицински техничар

 

Организационе јединице

Одељење за „in vivo“ дијагностику

Одељење за „in vitro“ дијагностику

Одељење за терапију

Кабинет за заштиту и контролу квалитета

О центру

Служба нуклеарне медицине почиње са радом 1980. године у оквиру Медицинског центра “Др Михаило Илић”, a др Мирјана Живковић постаје први специјалиста нуклеарне медицине. Реорганизацијом Медицинског центра 1987. године, ОУР болница прераста у Клиничко болнички центар Крагујевац, а Одељење нуклеарне медицине постаје саставни део Завода за онкологију и нуклеарну медицину. Прим. др Мирјана Живковић постаје начелник Одељена нуклеарне медицине. Од 1991. године формира се самостална организациона јединица – Служба нуклеарне медицине, тадашњег КБЦ Крагујевац. Формирањем Клиничког центра Крагујевац, од краја 2005. године, Служба за нуклеарну медицину је прерасла у Центар за нуклеарну медицину, а руководилац Центра постаје проф. др Милован Матовић.

Од јуна 2006. године, набавком нове гама камере (Siemens e.cam), отворене су могућности за ширење палете дијагностичких процедура из различитих области клиничке нуклеарне медицине, а пре свега из области онкологије, кардиологије, ендокринологије, нефроурологије и гастроентерологије. Набавком новог гама бројача (Wallac Wizard 1470), од почетка 2006. године, у „in vitro” лабораторији омогућено је да се знатно повећа број и врста анализа које се раде.

Посебан значај у Центру за нуклеарну медицину има формирање Терапијског блока Одељења за терапију. Терапијска примена радионуклида се врши у два одвојена, наменски пројектована апартмана, где је посебна пажња поклоњена комфору пацијента. Сваки апартман има дневно светло, свој сопствени санитарни део, климатизацију, телефонску линију, телевизор и кабловски TV прикључак, могућност интернет прикључка, а обезбеђена је и перменентна аудиовизуелна комуникација између пацијента и лекара, односно медицинске сестре.

Делатност – репрезентативне дијагностичке процедуре и услуге

Данас, Центар за нуклеарну медицину представља здравствену јединицу у систему терцијарне здравствене заштите Универзитетског клиничког центра Крагујевац за пружање високоспецијализованих здравствених услуга из домена дијагностичке и терапијске области примене нуклеарне медицине.

У Центру за нуклеарну медицину се обавља наставна делатност за студенте Факултета медицинских наука, лекаре на специјализацији из интернистичких и осталих специјалистичких грана, као и за лекаре на специјализацији из нуклеарне медицине.

Осим здравствене и наставне делатности, запослени у Центру за нуклеарну медицину активно учествују и у научноистраживачком раду, кроз реализацију истраживања у оквиру научних пројеката ресорног министарства. Лекари Центра за нуклеарну медицину су чланови Европског удружења за нуклеарну медицину и сваке године активно учествују на европским конгресима. Лекари Центра за нуклеарну медицину су аутори или коаутори више стотина стручних радова у целини објављених у страним и домаћим часописима са рецензијом.

Пратећи савремене медицинске водиче и смернице, логично се намеће потреба за Позитронском емисионом томографијом (ПЕТ), која представља најмлађу у низу софистицираних техника молекуларне дијагностике ослоњених на компјутерску анализу података. ПЕТ данас представља најсавременију дијагностичку процедуру за метаболички имиџинг, која служи за рану детекцију великог броја бенигних и малигних тумора. На овај начин би пацијентима из региона од два милиона становника наше земље, али и из суседних држава, био доступан најбољи начин ране детекције малигних процеса. Такође, са новом дијагностичком опремом биће омогућено коришћење и других изотопа чиме ће се дијапазон дијагностичких могућности проширити, што ће омогућити детекцију великог броја тумора, боље резултате лечења тешких болести, смањење броја непотребно примењених хируршких и других терапијских процедура.

Статистика:

У Центру за нуклеарну медицину се годишње у просеку уради:

  • око две и по хиљаде „in vivo“ прегледа,
  • око две стотине терапијских апликација радиофармацеутика за терапију малигних тумора (штитасте жлезде, неуроендокриних тумора, карцинома простате),
  • око тридесет терапијских апликација радиофармацеутика за терапију бенигних болести штитасте жлезде,
  • око једну стотину и тридесет хиљада „in vitro“ анализа.

 

Колектив центра

У Центру за нуклеарну медицину ради укупно двадесет и двоје запослених. Четири лекара специјалиста нуклеарне медицине, од којих су два доктори медицинских наука и наставници на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, један клинички лекар и један дипломирани физичар. Осим њих, у Центру за нуклеарну медицину је запослено: шеснаест медицинских техничара, један службеник и један помоћни радник.

Особље Центра за нуклеарну медицину чине:

Руководилац Центра за нуклеарну медицину
Доц. др сци. мед. Владимир Вукомановић
специјалиста нуклеарне медицине
субспецијалиста онкологије
Начелник одељења за „in vitro“ дијагностику
Доц. др сци. мед. Весна Игњатовић
специјалиста нуклеарне медицине
субспецијалиста онкологије
Начелник одељења за „in vivo“ дијагностику
Др Катарина Вулета
асистент, специјалиста нуклеарне медицине
Начелник одељења за радионуклидну терапију
Др Гордана Савић
специјалиста нуклеарне медицине
Др Јелена Ђорђевић
клинички лекар
Шеф Кабинета за заштиту и контролу квалитета
Марија Јеремић
дипл. физичар
специјалиста медицинске физике
доктор физичких наука
Одговорни техничар Центра
Филип Виријевић
струковни медицински техничар
Одговорни техничар Одељења за „in vivo“ дијагностику
Ненад Мијатовић
струковни медицински техничар
Одговорни техничар Одељења за „in vitro“ дијагностику
Марија Aнтонијевић
струковни медицински техничар
Одговорни техничар Одељења за терапију
Сања Луковић
медицински техничар
Јелена Деспотовић
медицински техничар
Марија Цветковић
медицински техничар
Милица Рашић
медицински техничар
Марија Милорадовић
медицински техничар
Жаклина Раковић
медицински техничар
Никола Јовановић
медицински техничар
Дијана Ђуровић
медицински техничар
Невена Поповић
струковни медицински техничар
Анастасија Младеновић
медицински техничар
Милена Ратковић
струковни медицински техничар
Јелена Пешић
медицински техничар
Наташа Ђорђевић Савковић
медицински техничар
Марина Фуртула
службеник
Мирјана Леповић
помоћни радник

Контакти

Телефон:

034 50 50 03
034 50 50 05
034 37 01 27

Факс:

034 50 53 88