Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

Управа

Проф. др Александар Ђукић

Руководилац

 

Др Јелена Петровић

Помоћник руководиоца

 

Вмс Весна Николић

Одговорни техничар

 

Организационе јединице

Одељење субспецијалистичких кабинета

др Ивана Ђокић, начелник одељења
мс Сузана Ђоровић, одговорни техничар

Кабинет за ендокринологију

др Александра Јестровић, шеф кабинета

Одељење за ендокринологију

доц. др Виолета Младеновић, начелник одељења
вмс Катарина Гајић, одговорни техничар

Одсек за функционалну дијагностику

Одељење за дијабетес и болести метаболизма

др Драгана Бубања, начелник одељења
вмс Светлана Богосављевић, одговорни техничар

Одсек интензивне неге – метаболичка јединица

асист. др Јелена Нешић, шеф одсека
мс Тијана Шекуларац, одговорни техничар

Одсек за гојазност, метаболичке и репродуктивне функције

др Катарина Ашанин, шеф одсека
мс Мирјана Арсенијевић, одговорни техничар

Одсек за иновативну терапију дијабетеса – инсулинске пумпе

др Ивана Радојковић, шеф одсека

Одсек дневне болнице

Колектив лекара

Проф. др Александар Ђукић

ендокринолог

 

Др Јелена Петровић

ендокринолог

 

Др Ивана Ђокић

ендокринолог

 

Др Александра Јестровић

спец. интерне медицине

 

Доц. др Виолета Младеновић

ендокринолог

 

Др Драгана Бубања

ендокринолог

 

Асист. др Јелена Нешић

спец. интерне медицине

 

Др Катарина Ашанин

спец. интерне медицине

 

Др Иван Радојковић

спец. интерне медицине

 

Др Марија Радојевић

лекар на специјализацији из интерне медицине

 

Др Муневера Куртановић

лекар на специјализацији из интерне медицине

 

 

Др Милош Маринковић

лекар на специјализацији из интерне медицине

 

 

Др Жељко Ивошевић

лекар на специјализацији из интерне медицине

 

 

О клиници

Унутрашње одељење Опште болнице у Крагујевцу основао је 1909. године др Димитрије Антић. У осмој деценији прошлог века уводи се oдређивање хормона. Оснивањем Медицинског факултета у Крагујевцу 1977. године, Интерно одељење постаје наставна база. Интерна клиника формирана је 1987. године као прва клиника новог Клиничко болничког центра Крагујевац, чији је први управник проф. др Мирољуб Јовановић, ендокринолог. У оквиру тадашње Интерне клинике функционисало је Одељење за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма, а значајном унапређењу стручног рада, допринео је велики број упослених (проф. др Мирољуб Јовановић, проф. др Љиљана Бајовић, проф. др Слободанка Метиљевић и др Златко Димитријевић). 2021. године Центар за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма добија статус Клинике за енокринологију, дијабетес и болести метаболизма.

 

Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма Клинике за интерну медицину је високо стручна, научна организациона јединица УКЦ Крагујевац, у којој се обавља здравствена, научна и образовна делатност, спроводе се нaциoнaлни и интeрнaциoнaлни здрaвствeни прojeкти, истраживачки пројекти, испитивање нових лекова, и примeњуjу се нajнoвиje мeдицинскe тeхнoлoгиje.

Клиника функционише у две основне јединице и то у: хоспиталном делу и делу специјалистичких кабинета. У саставу Центра постоје два одељења (Одељење ендокринологије и Одељење за дијабетес и болести метаболизма), затим одсек Дневне болнице, Одсек за функционалну дијагностику, Одсек за гојазност, метаболичке и репродуктивне функције и Одсек за иновативну терапију дијабетеса –инсулинске пумпе.

Стационарни део – Хоспитални део Клинике има 25 болесничких постеља.

У оквиру Одељења за ендокринологију спроводи се дијагностика, лечење, функционална дијагностика свих жлезда са ендокриним лучењем (хипофиза, штитаста и параштитасте жлезде, надбубрежне жлезде, тестиси и јајници), испитивање неуроендокриних тумора, преоперативна припрема болесника који имају туморе ендокриних жлезда као и постоперативно праћење, функционално тестирање, лечење болесника којима су урађене операције ендокриних жлезда, као и дијагностика и лечење метаболичких болести костију. Примењује се савремена фармакотерапија поремећаја ендокриних жлезда.

У оквиру Одељења за ендокринологију функционише и Одсек за функционалну дијагностику у којем се спроводе функцијски тестови специфични за област ендокринологије, као и други дијагностички тестови и терапијски потупци ендокриних болести, преоперативна припрема везана за болести штитасте, хипофизе и надбубрежне жлезде, ултразвучна дијагностика штитасте са аспирационом пункцијом танком иглом, дијагностика и лечење метаболичких болести костију итд.

Најчешће рађени функционални дијагностички тестови у Клиници за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма су: OGTT – орални глукоза толеранс тест и његове модификације, ММТ (Mix-meal test), Глукагонски тест, ITT тест – инсулин толеранс тест, IVGTT – интравенски тест оптерећења глукозом са брзим семпловањем прве фазе, Тест гладовања, Тест жеђања, TRH тест, LHRH тест, ACTH тест, Тест супресије dexamethаsonom (screening, DEX I и DEX II), Калцијумски стимулациони тест, Тест оптерећења волуменом.

Савремена евалуација коштаног система реализује се апаратом за дензитометрију костију, којим се, уз примену посебног софтвера може анализирати ефекат терапије у вишегодишњем периоду. Поред тога, истим апаратом прецизно се одређује телесни састав (Whole Body Composition).

Одељење за дијабетес и болести метаболизма оквиру којег је и Одсек интензивне неге – метаболичкa јединицa. У оквиру постојећих кабинета спроводи се лечење шећерне болести, дијагностика и лечење хроничних компликација шећерне болести, лечење дијабетесног стопала, постављање инсулинске пумпе и апарата за континуирани глукозни мониторинг, метаболичких болести и поремећаја, дијагностика степена и типа гојазности, антропометријска мерења, те лечење режимом нискокалоричне исхране, лечење гојазности, преоперативна припрема гојазних болесника, припрема болесника за баријатријску хирургију, дијагностика и лечење поремећаја липида у крви, као и континуирана едукација на свим нивоима здравствене заштите.

Пoликлиничкo – спeциjaлистичкa службa Клинике за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма функционише преко Ендокринолошке амбуланте у којој се обавља дијагностика и амбулантно праћење свих ендокриних обољења.

Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма je нaстaвнa бaзa Факултета мeдицинских наука Унивeрзитeтa у Крагујевцу, нa кojoj сe oдвиja тeoриjскa и прaктичнa нaстaвa нa српскoм jeзику. Троје лекара учествује и у образовној делатности, један у звању редовног професора на предмету Патолошка физиологија, једна у звању доцента на предмету Интерна медицина, и једна у звању асистента на предмету Интерна медицина.

У Клиници за ендокринологију запослено је 13 лекара, пет субспецијалиста ендокринолога, четири су специјалисти интерне медицине, на ужој специјализацији из ендокринологије и четири лекара на специјализацији.

Академско звање доктора медицинских наука имају два лекара.

У тиму здравствених радника Клинике је 25 сестара/ техничара, од којих је са високом стручном спремом пет и са вишом стручном спремом две сестре/ техничара. У Клиници за ендокринологију од 2005. године изводе се бројне клиничке студије и на тај начин уводе најсавременији модалитети лечења ендокринолошких болести.

 

Контакт

Служба заказивања прегледа је у складу са прописима Министарства здравља Републике Србије, путем ИЗИС-а, као спона између лекара из примарне здравствене заштите који пацијенте упућују у субспецијалистичке кабинете код лекара Клинике за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма. Пацијенти на прегледе долазе у терминима унапред заказаним путем ИЗИС-а.

Први прегледи код субспецијалиста и специјалиста у Клиници за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма заказују се у временском периоду од месец дана.

 

 

 

Телефон:

034 50 50 36