Центар за неурохирургију

Управа

Доц.др Миодраг Пеулић

Руководилац

 

 

Смс Снежана Томашевић

Одговорни техничар

 

Организационе јединице

Одељење за елективну неурохирургију, начелник др Милорад Вељковић

Одељење за ургентну неурохирургију, начелник др Љубомир Крстић

Дијагностичко – поликлиничко одељење, начелник др Милан Тодосијевић

О центру

После вишедеценијској принудног бављења неуротраумом од стране општих хирурга у Крагујевцу, елективне неурохируршке интервенције у Крагујевцу бележе се од 1983. године, када је завршио специјализацију и почео да ради као неурохирург др Мирослав Вујадиновић. Он је врло брзо оформио неурохируршки инструметаријум као и приборе за дијагностику (лумбална пункција, асцедентна лумбална мијелографија, директна каротидна ангиографија).

Прву операцију дискус херније у Крагујевцу урадио је др Вујадиновић 1984. године. Он такође учествује у формирању посебног одсека на Хируршкој клиници, у оквиру сегмента VI спрат Хируршког блока, у оквиру кога се формира Одсек за неурохирургију. Постепено се обављају све сложеније операције, а стални консултант је био проф. др Васо Антуновић из Института за неурохирургију Београд.

У тадашњем Клиничко – болничком центру Крагујевац 1989. године, почиње са радом и први ЦТ апарат. Године 1994. специјализацију завршава и други неурохирург, др Милорад Вељковић, а претходне 1993. године из Здравственог центра Ћуприја у нашу установу је прешао специјалиста неурохирургије др Радивоје Николић, који постаје начелник крагујевачке службе неурохирургије. Овај стручни и технолошки развој омогућује да Одсек прерасте у Одељење неурохирургије у склопу Клинике за хирургију.

Временом се изводе све сложенији оперативни захвати, а развој Одељења неурохирургије, током наредне две деценије, омогућава набавка још једног ЦТ апарата новије генерације и магнетне резонанце, модерне неуродијагностичке ангиосале, као и набавка савременог оперативног микроскопа и ултразвучног кавитронског аспиратора.

Развоју данашњег Центра за неурохирургију значајан допринос су дали и проф. др Никола Секуловић, проф. др Бранко Тајсић, проф. др Богољуб Милосављевић-Чампар, а од 2007.године и проф. др Даница Грујичић из Клинике за неурохирургију у Београду.

У примени савремених метода за лечење спиналне патологије значајан допринос је дао проф. др Иван Стефановић из Клинике за неурохирургију у Нишу.

Доласком са специјализације др Љубомира Крстића (2000. године) и др Миодрага Пеулића (2007. године), почиње микрохируршко оперативно лечење неурохируршке патологије, а Одељење прераста у самостални Центар за неурохирургију 2012. године.

Специјализацију неурохирургије у међувремену су завршили још три лекара: др Милан Тодосијевић, др Војин Ковачевић и др Марко Петровић.

Центар за неурохирургију у оквиру Клиничког центра Крагујевац данас представља референтну установу за неурохируршку патологију за регион Централне и Југозападне Србије, према којој гравитира подручје од око два милиона становника.

Центар за неурохирургију је научно-наставна је база Факултета медицинских наука у Крагујевцу, а такође и велики број лекара на специјализацији из нашег и околних региона обавља део специјалистичког стажа у Центру за неурохирургију.

Операције се врше у оквиру следеће неуропатологије:

  • примарни и метастатски тумори мозга,
  • цереброваскуларна патологија, интракранијалне анеуризме, спонтана интрацеребрална крварења,
  • спинални тумори,
  • дегенеративна обољења кичменог стуба где се примењују савремене методе стабилизације кичменог стуба (транспедикуларна фиксација, имплантација кејџева),
  • патологија периферних нерава,
  • неуротраума.
У сарадњи са службом неурорадиологије, којом руководе проф. др Снежана Лукић и проф. др Милан Мијаиловић, ендоваскуларним процедурама се збрињавају и интракранијалне анеуризме и артериовенске малформације.

Центар за неурохирургију тренутно располаже са 24 болесничке постеље, као и постељама у Ургентном центру и Јединици интензивног лечења Центра за анестезију и реанимацију. Годишње се у Центру за неурохирургију обави између 350 и 400 операција.

Контакт за заказивање прегледа

Телефон:

034 50 50 91 – Информације са одељења
034 50 52 68 – Заказивање амбулантних прегледа