Информатор о раду

У складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Упутства за израду и објављивање информатора на сајту Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности објављен је Информатор о раду Универзитетског клиничког центра Крагујевац:

https://informator.poverenik.rs/informator?org=G2ffdwBNM7ZL8g5AM

Информатор о раду УКЦ Крагујевац, израђен у претходном формату и ажуриран у мају 2022. године:

https://ukck.rs/wp-content/uploads/2022/05/informator.o.radu_.20220505.pdf