Научно – истраживачка делатност

Научно - истраживачка делатност

Универзитетски клинички центар Крагујевац је терцијарна здравствена установа, која поред здравствене, обавља и образовну и научноистраживачку делатност.

Универзитетски клинички центар Крагујевац је опредељен за изврсност у научноистраживачком раду и константан развој те делатности, а више информација о томе у документима: