Служба за физикалну медицину и рехабилитацију

Управа

Проф. др Весна Грбовић

Руководилац

 

Виши физиотерaп. Ненад Митровић

Одговорни техничар

 

Организационе јединице

Пријемно поликлиничко‐дијагностичко одељење

Одељење за рехабилитацију посттрауматских, oртопедских и реуматолошких болесника

Одељење за рехабилитацију неуролошшких болесника

О служби

Центар за физикалну медицину и рехабилитацију формиран је раних 50‐тих година прошлог века, најпре као служба, а касније прераста у одељење Физикалне медицине и рехабилитације. Одлуком савезног Завода за рехабилитацију у Београду, Крагујевац као центар Шумадије улази у програм развоја служби за физикалну медицину и рехабилитацију, па је током 1959/60. године изграђена наменска зграда за рехабилитацију. Зграда је имала терапијски и стационарни блок. Званично, Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију отворено је 21. октобра 1961 године. Служба је имала 30 постеља. У терапијском делу располагала је са: електро, термо, хидро, кинези и радном терапијом. Посао обављају један лекар (др Душан Илић), три терапеута (Југослав Радовановић, Лепосава Миленковић, и радни терапеут Душан Радовановић), пет  болничара и три помоћна радника. Прва главна сестра одељења била је Драгица Стаменковић.

Током 1975. и 1976. године одељење добија три лекара физијатра: др Десанка Аруновић, др Олга Кузмановић и др Димитрије Тасић. Њиховим доласком подиже се квалитет медицинских услуга и уводе се нове методе у лечењу физикалним агенсима.

Изградњом новог хируршког блока 1977.године, Служба за трансфузију се исељава у просторије хируршког блока, а Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију добија још 10 постеља и ослобођене просторије у терапијском блоку. Иако долази до проширења ова служба и даље представља уско грло за пријем пацијената, јер поред Крагујевца покрива и кориснике здравствених услуга из ове области са подручја Раче, Кнића, Лапова, Баточне и Тополе. Уводи се двосменски рад који се и данас спроводи како би услуге физикалне медицине и рехабилитације биле доступне сваком осигуранику на нашој територији.

Године 1982. Одељење постаје наставна база Медицинског факултата у Крагујевцу за предмет Физикална медицина и рехабилитација и од тада се обавља, поред стручног дела, и научно истраживачки рад и наставна делатност. Повећао се квантитет и квалитет услуга. Стручна и научна делатност је омогућила центру да добије 5 доктора наука, два магистра, једног субспецијалисту, као и 7 специјалиста физикалне медицине и рехабилитације. У звање наставника Медицинског факултета изабрана су три доктора (др сци. Милорад Јевтић, редовни професор, др сци. Миодраг Вељковић, ванредни професор, др сци. Тања Луковић, доцент), а у звање сарадника др сци. Александра Јуришић, асистент.

Године 2005. Центар постаје и наставна база Основних струковних студија при Медицинском факултету у Крагујевцу за све стручне и клиничке предмете на смеру за струковног терапеута.

У Центру се спроводи физикална терапија и рехабилитација амбулантних и хоспиталних болесника, едукација студената медицине, специјализаната из физикалне медицине и рехабилитације и студената струковних студија за струковне терапеуте.

У амбулантно поликлиничком делу обављају се лекарски прегледи и физикална терапија са ординацијама за преглед одраслих и прегед деце са кабинетима:

 • Кабинет за електротерапију (једносмерна константна струја, једносмерне импулсне струје, наизменичне нискофреквентне, средњофреквентне и високофреквентне струје).
 • Кабинет за механотерапијске процедуре (ултрасонотерапија).
 • Кабинет за магнетотерапију.
 • Кабинет за фототерпаију (Солукс лампа за инфрацрвенозрачење, УВ лампа, ласеротерапија).
 • Кабинет за термотерапију (парафин, криотерапија и криомасажа, краткоталасна дијатермија).
 • Велика сала за кинезитерапију одраслих.
 • Мала сала за кинезитерапију деце.

Планови су да Центар за физикалну медицину и рехабилитацију у догледно време прерасте у Клинику за физикалну медицину и рехабилитацију, да прошири стручну делатност набавком нових савремених апарата и изградњом хидроблока.

Центар за физикалну медицину и рехабилтиацију данас има укупно 54 запослених, од којих је 6 лекара специјалиста физикалне медицине и рехабилитације – физијатара и један соматопед

У хоспиталном делу, Центар располаже са 40 постеља за физикалну терапију и рехабилитацију посттрауматских, ортопедских, реуматолошких, неуролошких болесника.

Статистика:

 • На годишњем нивоу, амбулантно се обави око 15.000 прегледа.
 • Дневно се амбулантно прегледа око 60 ‐ 70 болесника (амбуланта за одрасле и децу).
 • У кабинету соматопеда годишње се обави око 300 прегледа.
 • Број пацијената дневно по кабинетима за физикалну терапију: 100 до 150 дневно, односно око 30.000 годишње, при чему се већини пацијента дневно апликује од 3 до 5 физикалних процедура.
 • Попуњеност постеља: дневно око 35 до 40, односно 90 до 100%.
 • Број хоспиталних болесника годишње око 1.000.
 • Број болничких дана на годишњем нивоу око 10.500.

Контакт

Телефон:

034 50 52 08