Услуге

Услуге

Универзитетски клинички центар Крагујевац, обавља високо специјализовану, специјалистичко консултативну и стационарну здравствену делатност из више области медицине, односно области здравствене заштите.

На годишњем нивоу, у УКЦ Крагујевац обави се више од 410.000 здравствених услуга и више од 500.000 специјалистичких прегледа. Хоспитализује се више од 42.000 болесника на стационару и око 34.000 пацијената кроз дневну болницу.

У својих 17 клиника, 11 центара и 14 стручних медицинских и немедицинских служби, са 1.118 постеља и око 2.800 запослених, УКЦ Крагујевац обезбеђује здравствену заштиту за становништв о са ширег подручја централне Србије (шумадијски, поморавски, моравички, рашки, расински и златиборски округ), на којем живи око 1,8 милиона становника.

У обављању здравствене делатности Универзитетски клинички центар пружа превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравствене услуге на секундарном и терцијарном нивоу из следећих области здравствене заштите, односно специјалности и одговарајућих ужих специјалности:

интерне медицине,

ендокринологије,

реуматологије и алерголоије,

хематологије,

кардиологије,

гастроентерохепатологије,

пулмологије и пнеумофтизиологије,

опште хирургије,

абдоминалне хирургије,

неурохирургије,

грудне хирургије,

васкуларне хирургије,

пластичне естетске и реконструктивне хирургије,

максилофацијалне хирургије,

ортопедске хирургије и трауматологије,

дечје хирургије,

анестeзиологије, реаниматологије и интензивне терапије,

инфектологије,

дерматовенерологије,

неурологије,

психијатрије,

дечје неурологије,

дечје и адолесцентне психијатрије,

педијатрије,

урологије,

нефрологије,

гинекологије и акушерства,

биомедицинске потпомогнуте оплодње,

оториноларингологије,

офталмологије,

физикалне медицине и рехабилитације,

радијационе онкологије,

интернистичке онкологије,

судске медицине,

клиничке фармакологије,

клиничке токсикологије,

имунологије,

медицинске микробиологије,

вирусологије,

епидемиологије,

социјалне медицине,

ургентне медицине,

клиничке биохемије,

нуклеарне медицине,

патологије,

радиологије,

трансфузијске медицине,

медицинске статистике и информатике.

blog6

Комплетан списак услуга са ценама које покрива Републички завод за здравствено осигурање, можете погледати овде.

Универзитетски клинички центар Крагујевац пружа и друге услуге које не покрива Републички завод за здравствено осигурање.