Клиника за нефрологију и дијализу

Управа

Проф. др Дејан Петровић

Руководилац

 

Вмс Весна Казаковић

Одговорни техничар

 

Организационе јединице

Одељење специјалистичких кабинета са дневном болницом

Одељење клиничке нефрологије

 • Одсек за ургентну нефрологију и акутне дијализне процедуре
 • Одсек за васкуларне приступе за хемодијализу

Одељење хемодијализе

 • Одсек за хроничну хемодијализу
 • Одсек за интезивно екстракорпорално лечење

Одељење перитонеумске дијализе

О клиници

Оснивање и развој нефрологије у Крагујевцу везани су за седамдесете године прошлог века, у склопу Одељења урологије Медицинског центра „Др Михајло Илић“. Прва метода терапије за замену функције бубрега, перитонеумска дијализа, уведена је 1971. године, док је прва хемодијализа обављена 1972. године.

Од 1977. године, Јединица за дијализу је функционисала у склопу Интерног одељења, а 1979. године основан је Одсек за нефрологију и дијализу. Нефролошка амбуланта је почела са самосталним радом од 1980. године. У складу са планом развоја здравствене делатности, 1985. године основан је Центар за урологију и нефрологију, у оквиру којег одсек прераста у Одељење за нефрологију и дијализу, са две организационе подјединице: Одсек нефрологије и Одсек хемодијализе.

Након стицања услова, 1998. године, центар постаје Клиника за урологију и нефрологију, са две организационе јединице за дијагностиковање и лечење болести бубрега: Одељење нефрологије и Одељење дијализе.

Године 2006. су испуњени услови за прерастање клиничко-болничког центра у Клинички центар Крагујевац. У оквиру Клинике за урологију, нефрологију и дијализу формирана су два центра: Центар за урологију и Центар за нефрологију и дијализу.

Године 2021. Клинички центар Крагујевац постаје Универзитетски клинички центар Крагујевац, а марта 2022. године, након испуњавања критеријума, долази до прерастања центра у Клинику за нефрологију и дијализу.

1977. године: Јединица за дијализу

1979. године: Одсек за нефрологију и дијализу

1980. године: Нефролошка амбуланта

1985. године: Центар за урологију и нефрологију

 • Одељење за нефрологију и дијализу

1988. године: Клиника за урологију и нефрологију

 • Одељење нефрологије

 • Одељење дијализе

2006. године: Клиника за урологију, нефрологију и дијализу

 • Центар за нефрологију и дијализу

2022. године: Клиника за нефрологију и дијализу

 

Клиника за нефрологију и дијализу Универзитетског клиничког центра Крагујевац је водећа високоспецијализована установа терцијарног нивоа здравствене заштите, која спроводи здравствену и научно- образовну делатност за дијагностику и лечење болести бубрега.

Као наставна база Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, у оквиру постдипломске наставе из нефрологије, врши све врсте стручног и научног образовања и усавршавања (ужа специјализација из нефрологије, докторске студије из нефрологије).

Клиника за нефрологију и дијализу организује континуирану медицинску едукацију, реализује научно-истраживачке пројекте и даје знатан допринос унапређењу и развоју сазнања из области нефрологије и дијализе.

 • Здравствена делатност:
  • дијагностиковање акутних и хроничних болести бубрега
  • колор доплер ултразвучна дијагностика
  • лечење акутних и хроничних болести бубрега
  • савремени модалитети терапије за замену функције бубрега
 • Научно-образовна делатност:
  • постдипломска настава из нефрологије
  • ужа специјализација из нефрологије
  • докторске студије из нефрологије
  • научно-истраживачки пројекти
  • континуирана медицинска едукација

Клиника за нефрологију и дијализу примењује савремене дијагностичке методе у складу са најновијим протоколима дијагностиковања и лечења болести бубрега и протоколима система квалитета рада Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

У оквиру клинике, спроводи се: дијагностиковање и лечење акутних и хроничних болести бубрега, континуирана претрансплантациона припрема болесника, а болесници са акутним и завршним стадијумом хроничних болести бубрега се лече савременим модалитетатима дијализе.

Клиника располаже савременим апаратима, квалитетним потрошним материјалом (нова генерација мембрана за хемодијализу) и едукованим кадром за обављање савремених модалитета дијализе у оквиру акутног и хроничног програма терапије за замену функције бубрега.

Акутни програм хемодијализе укључује: стандардну интермитентну хемодијализу, континуирану вено-венску хемодијализу (стандардна, HCO дијализна мембрана), континуирану вено- венску хемодијафилтрацију (стандардна, mAN69ST дијализна мембрана, дијализна мембрана пуњена хепарином), плазмафереза, албуминска дијализа.

Хронични програм хемодијализе укључује: високоефикасну интермитентну хемодијализу (стандардна, са биолошки активним мембранама за дијализу – vitE), постдилуциону online хемодијафилтрацију (стандардна, високоволуменска, са биолошки активним мембранама – vitE) и проширену хемодијализу (MCO дијализна мембрана). Програм перитонеумске дијализе укључује: континуирану амбулантну перитонеумску дијализу и аутоматску перитонеумску дијализу.

Акутни програм хемодијализе:

 • стандардна интермитентна хемодијализа
 • продужена интермитентна хемодијализа
 • континуирана вено-венска хемодијализа
  • стандардна мембрана
  • мембрана за уклањање медијатора запаљења
 • континуирана вено-венска хемодијафилтрација
  • стандардна мембрана
  • мембрана за уклањање медијатора запаљења
 • хемоперфузија
 • плазмафереза

Хронични програм хемодијализе:

 • нискоефикасна стандардна хемодијализа
 • високоефикасна стандардна хемодијализа
  • стандардна дијализна мембрана
  • биолошки активна мембрана
 • проширена хемодијализа
 • постдилуциона online хемодијафилтрација
  • стандардна дијализна мембрана
  • биолошки активна мембрана

Програм перитонеумске дијализе:

 • континуирана амбулантна перитонеумска дијализа
 • аутоматска перитонеумска дијализа

 

План развоја Клинике за нефрологију и дијализу укључује увођење: биопсије бубрега (решење Министарства здравља број: 500-01-01202), адсорптивне хемодијализе у оквиру хроничног програма хемодијализе (адсорбер, PMMA дијализна мембрана), хемоадсорбера и регионалне цитратне антикоагулације у оквиру акутног програма хемодијализе. У плану је набавка новог ултразвучног апарата са одговарајућим сондама у циљу увођења биопсије бубрега и одржавања континуитета и квалитета колор доплер ултразвучне дијагностике у нефрологији и дијализи. Планирана је континуирана едукација медицинског и немедицнског кадра у циљу одржања и подизања квалитета рада Клинике за нефрологију и дијализу.

 

У Клиници за нефрологију и дијализу запослено је: 15 лекара (два наставника ФМН Универзитета у Крагујевцу, пет лекара са ужом специјализацијом из нефрологије, 11 лекара са специјализацијом из интерне медицине, три клиничка лекара), 55 медицинских техничара/сестара (14 са завршеним основним струковним студијама), три административна радника, четири електроничара и пет помоћних радника.

 • 15 лекара
 • два редовна професора ФМН Универзитета у Крагујевцу
 • један асистент ФМН Универзитета у Крагујевцу
 • пет лекара са ужом специјализацијом из нефрологије
 • један лекар са ужом специјализацијом из клиничке фармакологије
 • 11 лекара са специјализацијом из интернемедицине
 • два лекара са звањем примаријус
 • један лекар на специјализацији из интерне медицине
 • три клиничка лекара
 • 55 медицинских техничара/сестара
 • 14 струковних медицинских техничара/сестара

Клиника за нефрологију и дијализу располаже комплетном опремом за збрињавање болесника у хитним медицинским стањима, савременим апаратима и реверзним осмозама за акутни и хронични програм хемодијализе.

У Клиници за нефрологију и дијализу, у току једне године, обави се: 5000 амбулантних прегледа, 5000 консултативних прегледа, 1000 ултразвучних прегледа, 500 колор доплер ултразвучних прегледа, 17000 стандардних хемодијализа, 5000 стандардних хемодијафилтрација, 500 континуираних модалитета дијализе, 250 континуираних модалитета дијализе за уклањање медијатора инфламације, 100 плазмафереза, 3-5 модалитета албуминске дијализе.

 

 

 

Контакт

Телефон:

034 50 52 26
034 50 53 33

034 50 52 24 – Одељење клиничке нефрологије
034 50 52 49 – Одељење специјалистичких кабинета са дневном болницом
034 50 52 23 – Одељење хемодијализе
034 50 52 25 – Одељење перитонеумске дијализе