Реч директора

Реч директора

Поштовани,

Универзитетски клинички центар Крагујевац баштини традицију у медицини дугу 162 године. Сходно тој значајној чињеници, велика ми је част и обавеза да на достојан начин руководим институцијом која пружа здравствену заштиту становништву из ширег подручја централне Србије, на којем живи око 1,8 милиона становника.

Поред примарног циља, лечења и унапређења здравља пацијената, УКЦ Крагујевац је образовна и научноистраживачка установа. Као наставна база Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, УКЦ Крагујевац едукује лекаре на специјализацији и ужој специјализацији и активно образује здравствене раднике кроз континуирану медицинску едукацију.

Наша намера је да, у складу са етичким принципима, интегративним и мултидисциплинарним приступом, стварамо нова знања и искуства у медицини, да развијамо и јачамо средства за унапређење здравствених технологија усмерена ка сталном побољшању квалитета здравствених услуга, у складу са специфичним потребама свих пацијената Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

Проф. др Слободан Милисављевић
В.д. директор Универзитетског клиничког центра Крагујевац