Акредитација

Акредитација

Универзитетски клинички центар Крагујевац је у процесу акредитације здравствене установе. У оквиру тог процеса, израђују се документи, који представљају процедуре целокупне делатности Универзитетског клиничког центра Крагујевац.