Пословно руководство

Директор Универзитетског клиничког центра Крагујевац

Проф. др Слободан Милисављевић

Вршилац дужности

Телефон: 034 50 50 10
Електронска пошта: direktor@ukck.rs

Заменик директора УКЦ Крагујевац

Проф. др Предраг Ђурђевић

Вршилац дужности

Телефон: 034 50 50 10
Електронска пошта: zamenik@ukck.rs

Помоћник директора за интернистичку делатност

Проф. др Марина Петровић

Телефон: 034 50 50 10
Електронска пошта: internisticke.grane@ukck.rs

Помоћник директора за хируршку делатност

Др спец. Александар Зечевић

Телефон: 034 50 50 10
Електронска пошта: hirurske.grane@ukck.rs

Помоћник директора за координацију и организацију рада

Прим. др сци. мед. Горан Азањац

Телефон: 034 50 50 10
Електронска пошта: uprava@ukck.rs

 

Помоћник директора за управљање људским ресурсима и инвестицијама

Проф. др Татјана Лазаревић

Телефон: 034 50 50 10
Електронска пошта: uprava@ukck.rs

Помоћник директора за заједничке медицинске делатности

Проф. др Александра Томић - Лучић

Телефон: 034 50 50 10
Електронска пошта: uprava@ukck.rs

Помоћник директора за контролу и квалитет стручног рада

Проф. др Јасна Јевђић

Телефон: 034 50 50 10
Електронска пошта: uprava@ukck.rs

 

Помоћник директора за континуирану едукацију и међународну сарадњу

Проф. др Горан Давидовић

Телефон: 034 50 50 10
Електронска пошта: uprava@ukck.rs

Помоћник директора за медицинско – финансијску логистику

Проф. др Драган Миловановић

Телефон: 034 50 50 10
Електронска пошта: uprava@ukck.rs

Помоћник директора за заједничке немедицинске послове

Ана Рибарић, дипл. правник

Телефон: 034 50 50 10
Електронска пошта: pravna@ukck.rs

Помоћник директора за економско – финансијске послове

Ана Вукадиновић, дипл. економиста

Телефон: 034 50 50 10
Електронска пошта: ana.vukadinovic@ukck.rs

Помоћник директора за техничке послове

Марко Радовић, дипл. инжењер

Телефон: 034 50 50 10
Електронска пошта: tehnicka@ukck.rs

Главна сестра Универзитетског клиничког центра Крагујевац

Јасмина Суботић, вмс

Телефон: 034 50 50 10
Електронска пошта: glavna.sestra@ukck.rs