Јавне набавке

Јавне набавке

 

 

36/22 Набавка добара „Bulardi 500, bulardi junior(saccharomyces boulardii 250 mg + cink 5mg), bebicol forte (lactobacillus rhamnosus GG 10 milijardi CFU u jednoj dozi“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

35/22 Набавка добара „Грејач“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

34/22 Набавка добара „Набавка униформи (зимске јакне, пролећне јакне, дукс, мајица кратких рукава, панталоне, прслук) за потребе радника обезбеђења“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

33/22 Набавка услуге „Збрињавање расходованих душека, крпа и постељина“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

32/22 Набавка услуге „Имплементација модула за интеграцију са Системом електронских фактура (СЕФ) у софтвер NexTBIZ“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

31/22 Набавка добара „Ормарић са три фиоке“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

 

На основу чланa 8. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 91/2019) Одељење јавних набавки УКЦ-a  Крагујевац, поштује начело транспарентности. Од 2021. године, сви поступци доступни су на порталу Јавних набавки: www.jnportal.ujn.gov.rs