Јавне набавке

Јавне набавке

10/23 Набавка добара “ Набавка лека Fludarabin 5 ампула“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

09/23 Набавка добара “ Округли печати, штамбиљи, печати у облику правоугаоника, дрвени факсимил,израда, везивање-спирала, нарезивање кључева“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

08/23 Набавка добара “ Лупа за ласер фотокоагулацију( панфундоскоп)“,  за потребе Офталмологије Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

07/23 Набавка услуге “Испитивање и одређивање карактеризације опасног медицинског отпада цитотоксичног, фармацеутског, електричног и електронског“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

06/23 Набавка добара “Дијализатор FX CorDiax 50“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

05/23 Набавка услугe “Одржавање и сервис магнетних брава, клизних врата и рампи у кругу УКЦ-а“, период одржавања 12 месеци, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

04/23 Набавка услугe “Одржавањe дизел агрегата са аутоматиком „МТУ-Уљаник 500 КVА“, период одржавања 12 месеци, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

03/23 Набавка добара „Пластике и стакла“ за потребе Лабораторије, Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

01/23 Набавка добара “Телевизор“,  за потребе Клинике за психијатрију,  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

68/22 Набавка добара „Конференцијских столица, двоседа, троседа, четвороседа и телевизора“, за потребе Клинике за психијатрију, Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

67/22 Набавка добара „Вентилационе цевчице“, за потребе Клинике за оториноларингологију, Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

66/22 Набавка добара „Testosteron“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

65/22 Набавка добара „Роковници, оловке, украсне кесе“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

63/22 Набавка услуге „Надзор за адаптацију простора за смештај новог ангиографског уређаја за радиолопшке процедуре за потребе Интервентне радиологије“ у Универзитетском клиничком центру Крагујевац.

62/22 Набавка услуге „Израда ревизије Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања “, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

61/22 Набавка добара „Бар код налепнице и рибон тракe за бар код штампаче модел: ZEBRA GK 420t“ , за потребе Службе за лабораторијску дијагностику, Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

59/22 Набавка добара „Материјал за процедуру Перкутана механичка циркуларна подршка“ , за потребе Интервентне кардиологије – Ангио сала, Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

58/22 Набавка добара „Израда и лепљење налепница од ПВЦ фолије са Поликарбонатом (Лексан)“ за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

55/22 Набавка добара „Силиконско уље – потрошни материјал за витрео-ретиналну хирургију“ , за потребе Клинике за офталмологију  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

54/22 Набавка добара „Материјал за одржавање хигијене“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

53/22 Набавка добара „Мрежице – монофиламентне, полипропиленске“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

52/22 Набавка добара „Бар-код штампач“,  за потребе Службе за снадбевање крвљу и крвним продуктима Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

50/22 Набавка добара „Точкићи за кревете“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

49/22 Набавка добара „Пластичне посуде за узорковање хране, стерилне – 250мл, транспарентне, поклопац са навојем“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

48/22 Набавка услуге „Испитивање и одређивање карактеризације опасног медицинског отпада – медицинских апарата“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

47/22 Набавка услуге „Ремонт управљачког система вакум станице“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

46/22 Набавка добара „Метални контејнери“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

45/22 Набавка добара „Точкићи за кревете“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

44/22 Набавка добара „Бакарни измењивач топлоте“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

43/22 Набавка услуге „Поправка заливног система у кругу УКЦ-а“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

42/22 Набавка услуге „Еталонирање јонизационе и планпаралелне коморе“,  за потребе „Одељења радиотерапије, Центар за радијациону онкологију”  УКЦ Крагујевац.

41/22 Набавка добара „Клима уређај 12 БТУ“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

40/22 Набавка услуге „Збрињавање расходованих душека, крпа и постељина“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

39/22 Набавка услуге „Обнова лиценци за антивирусни софтвер ESET Endpoint Protection Security“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

38/22 Набавка добара „Мрежни (универзални) струјни адаптер“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

37/22 Набавка материјала и израда троделног пулта укупне дужине 3,60м са облагањем електричне каналете, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

36/22 Набавка добара „Bulardi 500, bulardi junior(saccharomyces boulardii 250 mg + cink 5mg), bebicol forte (lactobacillus rhamnosus GG 10 milijardi CFU u jednoj dozi“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

35/22 Набавка добара „Грејач“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

34/22 Набавка добара „Набавка униформи (зимске јакне, пролећне јакне, дукс, мајица кратких рукава, панталоне, прслук) за потребе радника обезбеђења“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

33/22 Набавка услуге „Збрињавање расходованих душека, крпа и постељина“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

32/22 Набавка услуге „Имплементација модула за интеграцију са Системом електронских фактура (СЕФ) у софтвер NexTBIZ“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

31/22 Набавка добара „Ормарић са три фиоке“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

 

На основу чланa 8. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 91/2019) Одељење јавних набавки УКЦ-a  Крагујевац, поштује начело транспарентности. Од 2021. године, сви поступци доступни су на порталу Јавних набавки: www.jnportal.ujn.gov.rs