Јавне набавке

Јавне набавке

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ, ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ПОСЕБНИХ УСЛУГА

25/24 Набавка услуге “Дезинсекција и дератизација (методом „суве дератизације“)“,  за потребе организационих јединица Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 

24/24 Набавка добара “PHACO ултразвучна сонда“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 

23/24 Набавка добара “PHACO ултразвучна сонда“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 

21/24 Набавка добара “Метални контејнери за прихват комуналног отпада“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 

20/24 Набавка услуге “Одржавање хладњаче на патологији и других расхладних апарата“, период одржавања 12 месеци,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 

19/24 Набавка услуге “Санација медицинских гасова на Дечијој хирургији, Ургентном центру, ПУС-у и блоку за изолацију Педијатријске клинике за потребе пресељења Неонатологије“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 

17/24 Набавка услуге “Консултантска подршка у поступку ажурирања успостављеног система финансијског управљања и контроле (ФУК)“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 

16/24 Набавка услуге “Дезинсекција и дератизација (методом „суве дератизације“)“,  за потребе организационих јединица Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 

15/24 Набавка добара “Mitoxantrone 20 mg“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 

14/24 Набавка услуге “Проширење и одржавање рачунарске мреже“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 

13/24 Набавка услуге “Израда процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 

12/24 Набавка добара “Алуминијумска носила“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

11/24 Набавка услуге “Еталонирање вага и лабораторијских пипета и издавање уверења о еталонирању од стране Акредитоване лабораторије за потребе Универзитетеског клиничког центра Крагујевац“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

09/24 Набавка добара “Слушалице за аудиометар“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

08/24 Набавка услуге “Имплементација са одржавањем лабораторијског информационог система за Службу трансфузије“, који треба обухватити функционалности из Прилога 1 конкурсне документације,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

07/24 Набавка услуге “Редован годишњи, инспекцијски преглед исправности лифтова“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

06/24 Набавка услуге “Одржавање дизел агрегата са аутоматиком „МТУ-Уљаник 500 KVA“ “, период одржавања 12 месеци,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

05/24 Набавка услуге “Одржавање и сервис магнетних брава, клизних врата и рампи у кругу КЦ-а“, период одржавања 12 месеци,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

04/24 Набавка услуге “Израда, демонтажа и монтажа налепница“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

03/24 Набавка услуге “Имплементација HACCP система са обуком кадра“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

02/24 Набавка услуге “Израда 3D презентације предвиђеног изгледа поликлиничких амбуланти тј. чекаоница и хола и израда оквирног предмера и предрачуна радова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

01/24 Набавка добара “Дизел електрични агрегат“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

71/23 Набавка добара “Гуме за возило“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

70/23 Набавка добара “Гуме за возило“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

67/23 Набавка добара “Китови за анализу ликвора тзв брзи тестови“, за потребе  Неурологије Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

66/23 Набавка добара “Китови за анализу ликвора тзв брзи тестови“, за потребе  Неурологије Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

65/23 Набавка добра “Тапацирана клупа“, за потребе онкологије  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

62/23 Набавка добара “Адаптери за бакете за центрифугирање кеса крви“, за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

60/23 Набавка услуге “Санација квара на пнеуматском систему за улазна, излазна и преградна врата у гаражи Ургентног центра“, за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

59/23 Набавка услуге “Израда и монтажа налепница и светлеће рекламе“, за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

58/23 Набавка добара “Стерилни медицински талк за извођење хемијске плеуродезе пацијената са плеуралним изливом“, за потребе операционог центра, Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

57/23 Набавка услуге “Израда инсталације специјалних лабораторијских гасова“, за потребе Патологије, Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

56/23 Набавка услуге “Израда инсталације специјалних лабораторијских гасова“, за потребе Патологије, Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

55/23 Набавка добара: “Сунђер (сецкани и табле)“ и набавка услуге: “Тапацирање столица у Управи“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

54/23 Набавка услуге “Израда инсталације специјалних лабораторијских гасова“, за потребе Патологије, Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

53/23 Набавка услуге “Чишћење вентилационих канала у просторијама кухиње“, за потребе Централне кухиње, Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

52/23 Набавка услуге “Брза пошта ради слања узорака крви за лабораторијско тестирање-неонатални скрининг на СМА“, за потребе Клинике за Неонатологију, Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

51/23 Набавка добара “Силиконско уље – потрошни материјал за витрео-ретиналну хирургију“, за потребе Клинике за офтамологију, Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

50/23 Набавка услуге “Ревизија плана и пројекта система техничке заштите Универзитетског Клиничког Центра у Крагујевцу“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

49/23 Набавка добара “Клима уређај“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

48/23 Набавка услуге “Услуга санације система за припрему воде путем реверзне осмозе“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

47/23 Набавка добара “Заштитна опрема која се користи ради заштите од јонизујућих зрачења“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

46/23 Набавка услуге “Експорт података из Next biza у Iskru“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

45/23 Набавка добара “Стандардни раствори за апарате GC/MS“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

44/23 Набавка добара “Универзални кетриџи који покривају ПХ од 01-14“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

43/23 Набавка добара “Радни столови и ремонт постојећих радних столова и судопера“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

42/23 Набавка добара “Носачи предметних стакала 20 места пп Картелл и посуда за бојење 20 места пп Картелл“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

41/23 Набавка добара “Ригидних ендоскопа за ендоскопију носа и епофаринкса и синусоскопију параназалних синуса и носних шупљина“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

40/23 Набавка добара “Набавка Reader за mikrotitar ploče RT-6100“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

39/23 Набавка добара “Набавка лекова за ванстандардну услугу ВТО оплодња“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

38/23 Набавка добара “Ригидних ендоскопа за ендоскопију носа и епофаринкса и синусоскопију параназалних синуса и носних шупљина“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

37/23 Набавка услуге “Обнова лиценци за антивирусни софтвер ESET Endpoint Protection Security“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

36/23 Набавка добара “Фото лампа за фототерапију беба“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

35/23 Набавка добара “Набавка лекова за ванстандардну услугу ВТО оплодња“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

34/23 Набавка добара “Апарат за транскутатно, безконтактно мерење билирубина “, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

33/23 Набавка услуге “Ревизија плана и пројекта система техничке заштите Универзитетског Клиничког Центра у Крагујевцу“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

32/23 Набавка услуге “Набавка за уговарање радова на унутрашњој гасној инсталацији у оквиру кухиње Универзитетског Клиничког Центра у Крагујевцу“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

31/23 Набавка услуга “Адаптација објеката – грађевинско занатски радови“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

30/23 Набавка добара “ Набавка препарата за козметологију“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

29/23 Набавка добара “ Термостат (сушница) за потребе Службе за патолошко анатомску дијагностику“,  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

28/23 Набавка услуге “ Услуга одржавања и поправке опреме за јавну безбедност (ПП апарати)“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

27/23 Набавка услуге “ Текуће одржавање и поправка система за видео надзор“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

26/23 Набавка добара “ Апарата за терапију интерферентним струјама RH центар“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

25/23 Набавка услуге “ Услуга сервиса компресора за ваздух марке BOGE“, период одржавања 12 месеци,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

24/23 Набавка добара “ Набавка марамице за купање пацијената и за суво прање косе, производ за дезинфекцију површина“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

23/23 Набавка услуге “ Услуга сервиса две редукционе станице за кисеоник и станице за азот субоксид“, период одржавања 12 месеци, за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

22/23 Набавка услуге “ Одржавање хладњаче на патологији и других расхладних апарата“, период одржавања 12 месеци, за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

21/23 Набавка добара “ Апарати за воду“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

20/23 Набавка добара “ Апарати за воду“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

18/23 Набавка добара “ Набавка лека Fludarabin 5 ампула“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

17/23 Набавка добара “ ТВ прикључци на онкологији“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

16/23 Набавка добара “ ТВ прикључци на онкологији“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

15/23 Набавка услуге “ Поправка расхладне коморе на микробиологији“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

14/23 Набавка услуге “ Набавка ХТЗ униформе за потребе Техничке службе“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

13/23 Набавка услуге “ Дезинсекција и дератизација (методом „суве дератизације“)“,  за потребе организационих јединица  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

12/23 Набавка услуге “ Услуга санације система за припрему воде путем реверзне осмозе“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

11/23 Набавка услуге “ Редован годишњи инспекцијски преглед исправности лифтова“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

10/23 Набавка добара “ Набавка лека Fludarabin 5 ампула“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

09/23 Набавка добара “ Округли печати, штамбиљи, печати у облику правоугаоника, дрвени факсимил,израда, везивање-спирала, нарезивање кључева“,  за потребе  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

08/23 Набавка добара “ Лупа за ласер фотокоагулацију( панфундоскоп)“,  за потребе Офталмологије Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

07/23 Набавка услуге “Испитивање и одређивање карактеризације опасног медицинског отпада цитотоксичног, фармацеутског, електричног и електронског“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

06/23 Набавка добара “Дијализатор FX CorDiax 50“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

05/23 Набавка услугe “Одржавање и сервис магнетних брава, клизних врата и рампи у кругу УКЦ-а“, период одржавања 12 месеци, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

04/23 Набавка услугe “Одржавањe дизел агрегата са аутоматиком „МТУ-Уљаник 500 КVА“, период одржавања 12 месеци, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

03/23 Набавка добара „Пластике и стакла“ за потребе Лабораторије, Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

02/23 Набавка добара „Општа медицинска средства, медицински потрошни материјал“ за цитогенетску лабораторију, Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

01/23 Набавка добара “Телевизор“,  за потребе Клинике за психијатрију,  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

68/22 Набавка добара „Конференцијских столица, двоседа, троседа, четвороседа и телевизора“, за потребе Клинике за психијатрију, Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

67/22 Набавка добара „Вентилационе цевчице“, за потребе Клинике за оториноларингологију, Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

66/22 Набавка добара „Testosteron“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

65/22 Набавка добара „Роковници, оловке, украсне кесе“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

63/22 Набавка услуге „Надзор за адаптацију простора за смештај новог ангиографског уређаја за радиолопшке процедуре за потребе Интервентне радиологије“ у Универзитетском клиничком центру Крагујевац.

62/22 Набавка услуге „Израда ревизије Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања “, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

61/22 Набавка добара „Бар код налепнице и рибон тракe за бар код штампаче модел: ZEBRA GK 420t“ , за потребе Службе за лабораторијску дијагностику, Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

59/22 Набавка добара „Материјал за процедуру Перкутана механичка циркуларна подршка“ , за потребе Интервентне кардиологије – Ангио сала, Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

58/22 Набавка добара „Израда и лепљење налепница од ПВЦ фолије са Поликарбонатом (Лексан)“ за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

55/22 Набавка добара „Силиконско уље – потрошни материјал за витрео-ретиналну хирургију“ , за потребе Клинике за офталмологију  Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

54/22 Набавка добара „Материјал за одржавање хигијене“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

53/22 Набавка добара „Мрежице – монофиламентне, полипропиленске“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

52/22 Набавка добара „Бар-код штампач“,  за потребе Службе за снадбевање крвљу и крвним продуктима Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

50/22 Набавка добара „Точкићи за кревете“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

49/22 Набавка добара „Пластичне посуде за узорковање хране, стерилне – 250мл, транспарентне, поклопац са навојем“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

48/22 Набавка услуге „Испитивање и одређивање карактеризације опасног медицинског отпада – медицинских апарата“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

47/22 Набавка услуге „Ремонт управљачког система вакум станице“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

46/22 Набавка добара „Метални контејнери“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

45/22 Набавка добара „Точкићи за кревете“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

44/22 Набавка добара „Бакарни измењивач топлоте“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

43/22 Набавка услуге „Поправка заливног система у кругу УКЦ-а“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

42/22 Набавка услуге „Еталонирање јонизационе и планпаралелне коморе“,  за потребе „Одељења радиотерапије, Центар за радијациону онкологију”  УКЦ Крагујевац.

41/22 Набавка добара „Клима уређај 12 БТУ“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

40/22 Набавка услуге „Збрињавање расходованих душека, крпа и постељина“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

39/22 Набавка услуге „Обнова лиценци за антивирусни софтвер ESET Endpoint Protection Security“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

38/22 Набавка добара „Мрежни (универзални) струјни адаптер“,  за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

37/22 Набавка материјала и израда троделног пулта укупне дужине 3,60м са облагањем електричне каналете, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

36/22 Набавка добара „Bulardi 500, bulardi junior(saccharomyces boulardii 250 mg + cink 5mg), bebicol forte (lactobacillus rhamnosus GG 10 milijardi CFU u jednoj dozi“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

35/22 Набавка добара „Грејач“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

34/22 Набавка добара „Набавка униформи (зимске јакне, пролећне јакне, дукс, мајица кратких рукава, панталоне, прслук) за потребе радника обезбеђења“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

33/22 Набавка услуге „Збрињавање расходованих душека, крпа и постељина“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

32/22 Набавка услуге „Имплементација модула за интеграцију са Системом електронских фактура (СЕФ) у софтвер NexTBIZ“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

31/22 Набавка добара „Ормарић са три фиоке“, за потребе Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

 

На основу чланa 8. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 91/2019) Одељење јавних набавки УКЦ-a  Крагујевац, поштује начело транспарентности. Од 2021. године, сви поступци доступни су на порталу Јавних набавки: www.jnportal.ujn.gov.rs