Стручни савет

Стручни савет Универзитетског клиничког центра Крагујевац

Председник Стручног савета:
Проф. др Владимир Милорадовић, помоћник руководиоца Клинике за кардиологију

Чланови Стручног савета:
1. Проф. др Александар Ђукић, руководилац Клинике за ендокринологију, дијабетес и
болести метаболизма УКЦ Крагујевац
2. Проф. др Зоран Игрутиновић, начелник Одељења хематоонкологије Клинике за
педијатрију УКЦ Крагујевац
3. Проф. др Драгче Радовановић, наченик Одељења билиопанкреатичне хирургије
Клинике за општу хирургију УКЦ Крагујевац
4. Проф. др Бранко Ристић, саветник руководиоца Клинике за ортопедију и
трауматологију УКЦ Крагујевац
5. Проф. др Зоран Протрка, заменик директора Клинике за гинекологију и акушерство
УКЦ Крагујевац
6. Проф. др Мирослав Стојадиновић, руководилац Клинике за урологију УКЦ Крагујевац
7. Др Драган Стаменковић, руководилац Центра за васкуларну хирургију УКЦ Крагујевац
8. Доц. др Ненад Зорнић, начелник Одељења за терапију бола, Службе за анестезију и
реаниматологију УКЦ Крагујевац