Етички одбор

ЕТИЧКИ ОДБОР УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА КРАГУЈЕВАЦ

Председник:

  • Проф. др Владимир Јањић, Клиника за психијатрију УКЦ Крагујевац

Заменик председника:

  • Проф. др Татјана Шаренац, Клиника за офталмологију УКЦ Крагујевац

Чланови:

  • Проф. др Татјана Вуловић, Служба за анестезију и реаниматологију УКЦ Крагујевац
  • Доц. др Дејана Ружић Зечевић, Служба за клиничку фармакологију УКЦ Крагујевац
  • Доц. др Татјана Бошковић Матић, Клиника за неурологију УКЦ Крагујевац
  • Доц. др Бранимир Радмановић, Клиника за психијатрију УКЦ Крагујевац
  • Спец. др Раша Медовић, Клиника за педијатрију УКЦ Крагујевац