Етички одбор

ЕТИЧКИ ОДБОР УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА КРАГУЈЕВАЦ

Председник:

  • доц. др Дејана Ружић Зечевић, Универзитетски клинички центар Крагујевац

Заменик председника:

  • доц. др Татјана Шаренац, Универзитетски клинички центар Крагујевац

Чланови:

  • доц. др Миодраг Срећковић, Универзитетски клинички центар Крагујевац
  • асист. др Бранимир Радмановић, Универзитетски клинички центар Крагујевац
  • доц. др Татјана Бошковић Матић, Универзитетски клинички центар Крагујевац
  • спец. др Катарина Павловић, Универзитетски клинички центар Крагујевац
  • спец. др Раша Медојевић, Универзитетски клинички центар Крагујевац