Служба за фармацеутску здравствену делатност (болничка апотека)

Управа

Мр. фарм. Татјана Ракићевић

Руководилац

 

Вфарм. техничар Јелица Радисављевић

Одговорни техничар

 

Организационе јединице

Одсек за фармацеутске набавке

Одсек за фармакоинформатику

Одсек дистрибуције лекова системом јединичне терапије

О служби

Године 1966. основан је Медицински центар „Др Михаило Илић“, где је ООУР „фармација“ био један од 29 ООУР-а, да би се 1975. године реорганизовали у седам ООУР-а. Године 1986. издваја се ООУР „Болница“ као КБЦ Крагујевац, а остали настављају са радом као Медицински центар „Др Михаило Илић“ који 1991. израста у Здравствени центар „Др Михаило Илић“. Садашњу организацију, као Служба за фармацеутску здравствену делатност, апотека добија 2005. године, када КБЦ Крагујевац 04.11.2005. године прераста у Клинички центар Крагујевац пружајући фармацеутске здравствене услуге на терцијарном нивоу.

Служба организационо обухвата централну апотеку и одсек стерилних раствора. До 2005. године апотека је пословала са само једним фармацеутом. Од маја 2006. раде три фармацеута, a овим кадровским појачањима, Болничка апотека се укључује у развој фармацеутске делатности, преузимајући лидерску позицију у планирању и набавкама везаним за лекове и медицинска средства, у магистралној изради препарата, у извештавању о потрошњи лекова. Владимир Вучетић завршава специјализацију из фармацеутске здравствене заштите 2011. године на Београдском универзитету, а затим и специјализацију клиничке фармације на факултету Медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. Он је стални члан комисије за лекове УКЦ Крагујевац и члан извршног одбора Секције болничких фармацеута Србије. Служба за фармацеутску здравствену делатност је у процесу акредитације од првог циклуса, акредитована од 2011.године. Током целе пандемије COVID-19, Болничка апотека је опремала све запослене у УКЦ Крагујевац неопходном заштитном опремом, а постављена је и као регионални центар за снабдевање заштитном опремом региона централне и западне Србије. Од 2021. године, запослен је четврти магистар фармације, што уз три стуковна фармацеутска техничара и три фармацеутска техничара чини данашњи састав колектива Болничке апотеке, са јасном визијом даљег развоја и унапређења фармацеутске делатности.

Делатност Службе се састоји у снабдевању лековима и медицинским средствима свих клиника, центара и служби Универзитетског клиничког центра Крагујевац, давању информација и савета о лековима и медицинским средствима пацијентима и медицинским радницима и сарадницима, изради магистралних препарата, учествовању у планирању и изради јавних набавки лекова и медицинских средстава, едукацији студената завршне године студија фармације из области болничке праксе, обуци у склопу приправничког стажа за фармацеутске техничаре и магистре фармације.

Релевантни подаци за Службу за фармацеутску здравствену делатност за протеклу годину су:

  • радни тим чине четири дипломирана фармацеута и шест фармацеутских техничара;
  • укупан број примљених и електронски обрађених улазних фактура 12051;
  • укупан број издатих и електронски обрађених одељенских требовања 12417;
  • укупан број издатих и обрађених Н-1 образаца 20308;
  • на сталном лагеру је преко 750 различитих артикала.

Контакт

Телефон службе:

034 50 52 53

Е-mail: