Служба за фармацеутску здравствену делатност (болничка апотека)

Управа

маг. фарм. Владимир Вучетић

Руководилац

вфарм. техничар Никола Милосављевић

Одговорни техничар

О служби

Године 1966. основан је Медицински центар „Др Михаило Илић“, где је ООУР „фармација“ био један од 29 ООУР-а, да би се 1975. године реорганизовали у седам ООУР-а. Године 1986. издваја се ООУР „Болница“ као КБЦ Крагујевац, а остали настављају са радом као Медицински центар „Др Михаило Илић“ који 1991. израста у Здравствени центар „Др Михаило Илић“. КБЦ Крагујевац 04.11.2005. године прераста у Клинички Центар Крагујевац са болничком апотеком која послује као Служба за фармацеутску здравствену делатност, пружајући фармацеутске здравствене услуге на терцијарном нивоу.

До 2005. године апотека је радила са само једним фармацеутом. Од новембра исте године у апотеци раде два фармацеута, а у мају 2006. је запослен и трећи фармацеут што чини данашњи састав колектива, уз два фармацеутска техничара и секретара службе, са јасном визијом даљег развоја и унапређења фармацеутске делатности.

Делатност Службе се састоји у снабдевању лековима и медицинским средствима свих клиника, одељења и служби клиничког центра, учествовању у планирању и изради јавних набавки лекова и медицинских средстава, давању информација и савета о лековима и медицинским средствима пацијентима и медицинским радницима и сарадницима.

Релевантни подаци за Службу за фармацеутску здравствену делатност су:

  • три дипломирана фармацеута и два фармацеутска техничара,
  • укупан број примљених рачуна у прошлој години 7.553,
  • укупан број одељенских требовања у прошлој години 12.654,
  • број Н-1 образаца у прошлој години 5.593.

Контакт

Телефон службе:

034 50 52 53