Контакт

Контакт подаци

Уколико имате нека питања, сугестију или примедбу, можете нас контактирати и
одговорићемо Вам у најкраћем могућем року.

Адреса

Универзитетски клинички центар Крагујевац
Ул. Змај Јовина бр. 30
34000 Kрагујевац
Република Србија

Телефон централе

034 50 50 50

Електронска пошта

Подаци о установи

ПИБ: 101042141
Матични број: 07253958
Регистарски број: 2750019354
Шифра делатности: 8610

 

Канцеларија директора
Телефон

034 50 50 50

Факс

034 37 00 73

Електронска пошта
Главна сестра
Телефон

034 50 50 13

Електронска пошта
Одељење за правне и опште послове
Телефон

034 50 50 12

 

Електронска пошта
Одељење за кадровске послове
Телефон

034 50 52 73

Електронска пошта
Одељење за економско финансијске послове
Телефон

034 50 50 30

Електронска пошта
Служба за техничке послове
Телефон

034 50 50 20

Електронска пошта
Односи са јавношћу
Телефон

034 50 54 14

Електронска пошта
Заштитник права пацијената
Телефони

034 30 62 70
060 23 40 368

 

Електронска пошта