Едукација

Едукација

У складу са Правилником о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике, Универзитетски клинички центар Крагујевац организује програм континуиране едукације. На овој страни можете наћи списак конгреса и симпозијума, курсева и стручних састанака у организацији Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

Континуирана медицинска едукација за 2022. годину:

Континуирана медицинска едукација за 2021. годину:

Континуирана медицинска едукација за 2020. годину:

Континуирана медицинска едукација за 2019. годину:

Континуирана медицинска едукација за 2018. годину:

Континуирана медицинска едукација за 2013. годину:

Континуирана медицинска едукација за 2012. годину:

Континуирана медицинска едукација за 2011. годину:

Континуирана медицинска едукација за 2010. годину:

Универзитетски клинички центар Крагујевац као терцијарна здравствена установа, која поред здравствене обавља и образовну и научноистраживачку делатност, спроводи стручна усавршавања и за запослене из других здравствених установа.

У складу са Законом о здравственој заштити („Сл. гласник РС“ бр. 25/2019) чл. 10, 62, 63, 69, 100, 144, 146 и 170 и чланом 14. Статута Универзитетског клиничког центра Крагујевац, полазници уговорених едукација могу се усавршавати из различитих области дијагностичко – терапијских процедура, под надзором ментора у складу са планом и програмом едукације.

Контакт: edukacija@ukck.rs

У оквиру Програма за подршку дојењу, развојној и породичној нези новорођенчета, креиран је упитник за здравствене раднике, којем се може приступити на линку:
https://forms.gle/QSb62XoFKVRLYoCFA

Постери и брошуре за програм за подршку дојењу, развојној и породичној нези новорођенчета:

  1. Десет корака до успешног дојења
  2. Извод из политика за подршку дојењу
  3. Препоруке за родитеље / старатеље о развоју детета
  4. Сваки тренутак је важан
  5. Успешан подој у три корака
  6. Водич за мајке које доје
  7. Најчешћи проблеми у вези са дојењем
  8. Савети за дојење