Болничка банка крви

Управа

Спец. др мед. Дејан Миладиновић

Руководилац

 

Трансф. техничар Павле Јовићевић

Одговорни техничар

 

Организационе јединице

Одсек за прикупљање и обраду крви

Одсек за компонентну терапију

Одсек за вирусолошку обраду крви

Одсек за имуносеролошка испитивања

Одсек за пренаталну заштиту

О служби

Службу за трансфузију крви формирао је прим. др Жарко Новаковић као „Војну станицу за трансфузију крви“ децембра 1944. године. Била је смештена у просторије болнице за рањенике, ондашње учитељске школе, а садa Природно математичког факултета у Крагујевцу. Служба је припадала Главном штабу Србије.

После Београда, Крагујевац је први град у Србији који је формирао Службу за трансфузију крви. По завршетку рата новембра 1945. године, Војна станица за трансфузију крви престаје са радом, а делатност трансфузије прелази у надлежност Министарства здравља Србије. Даљи рад Службе, одвијао се у склопу Опште болнице Крагујевац. Од 14.11.1977. године, Служба за трансфузију крви, дефинитивно се сели у нову зграду Клиничко болничког центра Крагујевац

Захваљујући усклађеном раду Службе за трансфузију крви, организације Црвеног крста, локалне самоуправе и удружења добровољних давалаца, број давања крви у нашем региону је у порасту. То представља изузетан успех, јер Служба успева да одговори изазову за све већим потребама за крвљу и крвним компонентама у Клиничком центру Крагујевац.

Свакодневна производња лабилних компонената крви од 2003. године (концентрованих еритроцита, свеже замрзнуте плазме, криопреципитата и концентрата тромбоцита) применом методе центрифугирања, омогућава збрињавање пацијената хоспитализованих у Клиничком центру Крагујевац, којима је потребна хемотерапија.

До 2003. године Служба је поседовала центрифуге, којима се деплазматисала крв и припремала свежа замрзнута плазма и криопреципитат.

Увођењем процедуре издвајања тромбоцита на ћелијском сепаратору (тромбоцитафереза), од 2006. године, обезбеђује се довољна количина концентрата тромбоцита. Набавком друге центрифуге са хлађењем (криофуге), јуна 2009. године, производња компонената крви је још више порасла.

Као вид спровођења стратегије аутологе трансфузије, од 2006. године, обавља се и интраоперативно спашавање крви (у просеку једна процедура недељно, и преко 230 од прве која је обављена 31.03.2006. године).

У склопу рационалне примене компонената крви, адекватне супституције чинилаца који утичу на хемостазу, уведена је хемостатска и антитромботичка терапија: синтетски аналог антидиуретског хормона (Emosint), антифибринолитици (TEA – Cyklokapron), рекомбинантни активирани VII фактор (Novoseven), антитромбин III (Kybernin P).

У Служби за трансфузију крви, од 2008. године припрема се аутологи фибрински лепак (до сада је припремљено за 31 пацијента). Служба поседује и сетове за припрему тромбоцитног гела, који се апликује код пацијената са дубоким ранама које тешко зарастају.

Августа 2004-те уведено је аутоматско анализирање јединица крви на трансмисивне болести на апарату „Аbbott Axsym“, а 2007. године је уведен и вирусолошки анализатор „Best 2000“, чиме је побољшано испитивање јединица крви на крвљу преносиве болести.

Од јануара 2009. године у оквиру имуносеролошких испитивања и пренаталне заштите уведен је рад на ID – картицама, методом у гелу: одређивање крвних група ABO/Rh уз DAT за новорођенчад, одређивање антигена крвних група ABO/Rh са одређивањем антитела у серуму, доказивање антитела у физиолошком раствору и ензимскомтесту, DAT, IAT, идентификација антитела „унакрсна проба“.

Том савременом методом омогућено је брзо и сигурно одређивање крвних група код деце, олакшана је идентификација специфичних антитела која могу бити узрок нежељених посттрансфузионих реакција, побољшано је разрешење и различитих других имуносеролошких проблема.

До 1970. године, у склопу Службе за трансфузију крви, постојала је лабораторија за поремећаје коагулације. Иако се Служба не бави „популационом хемостазом“, од 2008. године, захваљујући анализама на ротационом тромбоеластометру (по принципу рада сличан некадашњем тромбоеластографу) прате се крварећи пацијенти, са могућношћу искључивања хируршког крварења или поремећаја коагулације, и у складу са налазима, рационално се ординира терапија крвним продуктима и хемостатским лековима.

  • Увођење поподневног прикупљања крви
  • Формирање електронске архиве добровољних давалаца крви
  • Леукоредукција јединица крви
  • Развијање програма преоперативног узимања крви пацијентима на листама чекања
  • Аутоматизација имуносеролошких испитивања
  • Терапијске измене плазме
  • Трансплантација матичних ћелија хематопоезе
  • Оснивање болничко – трансфузиолошког одбора
  • Усклађивање трансфузиолошке документације са новим Законом о трансфузиолошкој делатности

У Служби за трансфузију крви, запослено је седам лекара, од којих је шест специјалиста и један лекар на специјализацији. Од 22 медицинска техничара, 17 има звање трансфузисте. Тим Службе чине и пропагатор и два административна радника.

Статистички подаци о раду Службе за трансфузију крви:

Година Број прикупљених јединица крви Јединице од 450 ml Јединице од 350 ml СЗПº Криопреципитат СКТºº Аферезни концентрат тромбоцита
2007. 7.806 5.406 2.400 3.918 478 2.147 37
2008. 7.697 5.683 2.014 3.193 440 3.829 79
2009. 8.369 6.586 1.783 5.704 689 5.075 152
2010. 8.400 7.219 1.181 5.263 803 5.694 199

º – Свежа замрзнута плазма ; ºº – Стандардни концентрат тромбоцита

Проценат прикупљених јединица од 450 ml битан је због процедуре издвајања тромбоцита:

Година Број урађених интерреакција
2008. 18.022
2009. 19.340
2010. 18.232

Контакт за заказивање прегледа

Телефон:

034 50 51 29 – Пријем и регистрација давалаца
034 50 51 30 – Радна соба пропагатора
034 50 51 27 – Интерреакције
034 50 51 31 – Тромбоцитафереза
034 50 51 28 – Главна сестра Службе