Клиника за реуматологију и алергологију

Управа

Проф. др Александра Томић Лучић

Руководилац

 

Вмс Мирјана Стевановић

Одговорни техничар

 

Организационе јединице

Одељење за реуматологију

Одељење за алергологију и клиничку имунологију

Одсек дневне болнице

Одељење за реуматологију

Доц. др Мирјана Веселиновић

Начелник Одељења

 

Весна Крстић

Одговорни техничар

Од 1970. године Интерно одељење тадашњег Медицинског центра „др Михајло Илић“ води др Богомир Златић и у том периоду се формира Одсек за реуматологију, којим је руководила др Љиљана Видић. Од 1984. године у одсеку раде два лекара: др Љиљана Видић и др Снежана Јовановић

1987. године формирана је Интерна клиника у оквиру КБЦ-а Крагујевац, под руководством проф. др Мирољуба Јовановића, а 1992. године Клиника за интерне болести, измешта се у нову зграду на садашњој локацији. Две године касније, формирано је Одељење за реуматологију, алергологију и клиничку имунологију, са начелницом др Љиљаном Видић. Даљим развојем делатности Одељење је прерасло у Центар за  реуматологију, алергологију и клиничку имунологију, који се налази у саставу Клинике за интерну медицину.

Од 2003. до 2016. године, др Снежана Јовановић је била на челу овог одељења, односно центра. Од 2017. године начелник Одељења за реуматологију је доц др Мирјана Веселиновић.

У оквиру тадашњег одељења, на почетку су функционисала два одсека: Одсек реуматологије и Одсек алергологије и клиничке имунологије, а потом, 2008. године, растом и развојем делатности, одсеци прерастају у одељења.

У оквиру Одељења реуматологије данас се налазе два одсека и два кабинета: Одсек за системске болести и запаљенске реуматске болести и Одсек за дегенеративне реуматске болести и метаболичке болести, као и Кабинет за остеодензитометрију и Кабинет за биолошку терапију реуматских болести.

Према одлуци Министарства здравља и РФЗО од 2016.године, Одељење за реуматологију Клинике за интерну медицину је постало референтна установа за примену биолошке терапије за реуматска обољења.

На Одељењу за реуматологију, данас ради пет лекара специјалиста интерне медицине, од којих су два наставника Факултета медицинских наука на Катедри за интерну медицину и субспецијалисти из области реуматологије и један магистар медицинских наука.

Мали, ефикасан лекарски тим Одељења чине: проф др Александра Томић Лучић, доц др Мирјана Веселиновић, мр сци др Сузана Ђорђевић Гајић, др Милица Цветковић и др Оливера Радмановић.

У хоспиталном делу Одељења за реуматологију спроводе се дијагностичке и терапијске процедуре свих запаљенских реуматских обољења, системских болести везивног ткива, дегенеративних и метаболичких реуматских болести.

Субспецијалистичке амбуланте раде свакодневно. Прегледи се заказују. У оквиру амбулантног рада изводе се и дијагностичке и терапијске пункције зглобова.

Кабинет за остеодензитометрију, основан је 2007. године, када је Одељење реуматологије добило остеодензитометријски апарат QDR Hologic DXA.

Кабинет ради свакодневно, по принципу Саветовалишта за остеопорозу, где пацијент, осим остеодензитометрије, обави преглед и разговор са лекаром уз предлог за терапију.

Кабинет за биолошку терапију реуматских обољења је почео са радом децембра 2016.год и од тада збрињава велики број болесника који су упућени из Централне Србије због примене биолошке терапије.

У Одељењу реуматологије ради пет лекара специјалиста и шест медицинских сестара. Хоспитални део има укупно 12 постеља. Одељење поседује: ЕКГ апарате, апарат за инхалацију, апарате за мерење артеријског крвног притиска и остеодензитометар.
Планиране дијагностичке процедуре, са којима ће се започети у наредном периоду су мускулоскелетни ултразвук и капилароскопија.

Одељење за алергологију и клиничку имунологију

Др Софија Варагић Ивановић

Начелник Одељења

 

Јелица Радуновић

Одговорни техничар
Од 1970. године, на челу тадашњег Интерног одељења је др Богомир Златић, и у том периоду формира се Одсек за алергологију, којим је руководила др Оливера Ранковић.

Крајем осамдесетих година прошлог века, тачније 1987. године формирана је Интерна клиника под руководством проф. др Мирољуба Јовановића, и у Одсеку тада раде два лекара: др Оливера Ранковић и др Јасна Радовановић.

1994. године формирано је Одељење за реуматологију, алергологију и клиникчку имунологију. Усавршавањем и развојем делатности, 2008. године, у оквиру Клинике за интерну медицину Клиничког центра Крагујевац, формирана су два посебна одељења, а једно од њих је Одељење алергологије и клиничке имунологије, са начелником др Јасном Радовановић. У Одељењу су основана два одсека: Одсек за имунотерапију и Одсек за медикаментозне, нутритивне и респираторне алергијске болести.

Данас лекарски тим Одељења чине: др Јасна Радовановић, др Софија Варагић Ивановић и др Марина Карић Вукићевић.

У хоспиталном делу Одељења алергологије и клиничке имунологије спроводе се дијагностичке и терапијске процедуре свих обољења у чијој основи су алергенима изазване болести, као и неке аутоимуне болести.

Спроводе се и дознопровокативни тестови у циљу дијагностиковања преосетљивости на лекове.

Субспецијалистичке амбуланте раде свакодневно. Прегледи се заказују. У оквиру амбулантног рада изводе се кожни прик тестови, ринопровокативни и коњуктивални тестови, тестови за испитивање физичких уртикарија (тест ледом, притиском…) испитиванје плућне функције-спирометрија Такође се спроводи субкутана имунотерапија спором конвенционалном методом, као и сублингвална имунотерапија.

Крајем 2009. године основана је Имунолошка лабораторија при Одељењу за алергологију и клиничку имунологију. На Imuno cap-100 апарату флуорометријском методом одређује се ниво укупних IgE антитела, ECP, триптаза и ниво специфичних IgE антитела на одређене нутритивне и инхалаторне алергене, као и на одређене антибиотике и веноме инсеката (оса, пчела, стршљен).

У саставу Центра за реуматологију, алергологију и клиничку имунологију налази се и одсек дневне болнице у коме се дају пулсне дозе цитостатика, кортикостероида и интравенских бисфосфоната и изводе се дознопровокативни тестови и специфичне имунотерапије.

У Одељењу алергологије и клиничке имунологије медицински тим чине три лекара специјалиста и четири медицинске сестре. Одељење располаже са 12 болесничких постеља, а када је техничка опремљеност у питању, издвајамо: ЕКГ апарате, апарат за инхалацију, апарате за мерење артеријског притиска и Imuno cap-100,спирометар.

Број извршених услуга у протеклој години илуструје обим рада медицинског тима Центра за реуматологију, алергологију и клиничку имунологију:

  • хоспитално је лечено 2160 болесника,
  • урађено је 8659 амбулантних субспецијалистичких прегледа,
  • обавељено је 5710 остеодензитометријских прегледа,
  • изведено је 1244 прик кожна теста,
  • субкутана имунотерапија је примењена 1.229 пута,
  • урађено је 470 спирометрија и бронходилатационих тестова.
У плану је да Одељење постане регионални референтни центар за терапију болесника са хередитарним ангиоедемом применом C1q инхибитора.

Контакт

Телефон:

Одељење реуматологије

034 50 50 70 – Одељење реуматологије
034 50 52 21 – Амбуланта
034 50 50 36 – Служба за заказивање прегледа

Одељење за алергологију и клиничку имунологију

034 50 50 70 – Одељење за алергологију и клиничку имунологију
034 50 53 58 – Имунолошка лабораторија Одељења за алергологију и клиничку имунологију
034 50 50 36 – Служба за заказивање прегледа