Квалитет

Квалитет

Анкете представљају део програма за праћење и унапређење квалитета рада у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Циљ анкета је утврђивање степена задовољства пацијената амбулантним и стационарнијм лечењем, као и утврђивање степена задовољства запослених. Резултати анкета ће нам помоћи да унапредимо квалитет пружених услуга у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Учешће у анкети је добровољно и анонимно.

Овде можете преузети резултате анкета спроведених у Универзитетском клиничком центру Крагујевац од 2005. године:

На овој страници можете преузети извештаје о показатељима квалитета здравствене заштите у Универзитетском клиничком центру Крагујевац, а који су урађени према „Методолошком упутству“ Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“.

На овој страници можете погледати и преузети интегрисани план сталног унапређења квалитета рада здравствене установе по годинама, а који усваја Управни одбор Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

Анализом квалитета рада и испуњености стандарда за акредитацију Комисија за квалитет је уочила потребу да се знања и вештине запослених унапреде у одређеним кључним областима. Поједини недостаци у пружању здравствених услуга као и грешке у лечењу имају узрок у недовољном степену знања и вештина запослених.

Због наведених разлога Комисија за квалитет је увела програм обавезне допунске едукације запослених у областима где су уoчени пропусти и грешке, као вид корективних мера. Едукације се одржавају периодично, на њима учествују руководиоци организационих јединица који су у обавези да после едукације на својим стручним колегијумима упознају са њеним садржајем све запослене у својој организационој јединици (о чему треба сачинити записник).

Председник Комисије за квалитет
Проф. др Слободан Јанковић

  1. ПОСТУПАК ПРИМЕНЕ КРВНИХ КОМПОНЕНТИ
  2. ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА