Огласи

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (две) гинеколошко-акушерске сестре/ техничара за потребе Клинике за гинекологију и акушерство. ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) доктора медицине – лекара опште медицине за потребе Банке крви. ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) вишег радиолошког техничара за потребе Центра за радијациону онкологију. ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 3 (три) доктора медицине – лекара опште медицине. ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца и за радно место 4 (четири) доктора медицине – лекара опште медицине. ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (два) доктора медицине – лекара опште медицине и 1 (једног) лекара специјалисту радиологије. ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) струковног медицинског радиолога (VI степен) за потребе Службе за радиолошку дијагностику и 1 (једну) гинеколошко – акушерску сестру / техничара (IV степен) за потребе Клинике за гинекологију и акушерство. ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једну) гинеколошко –

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима. ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једну) медицинску сестру / техничара (IV степен) за потребе Клинике за гастроентерологију и хепатологију. ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једну) струковну медицинску сестру – бабицу (VI степен) за потребе Клинике за гинекологију и акушерство. ОГЛАС за пријем у радни

Огласи за пријем у радни однос

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време за једног дипломираног правника Оглашава се пријем у радни однос на одређено време за једног медицинског техничара за потребе Центра за пластичну хирургију Оглашава се пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства Оглашава се пријем у радни однос због повећаног обима посла на одређено време у периоду до 18 ( осамнаест ) месеци са пуним радним временом

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) струковног медицинског техничара за потребе Клинике за гинекологију и акушерство. ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) струковног медицинског техничара за потребе Центра за неурохирургију.

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос због повећаног обима посла на одређено време у периоду до 4 (четири) месеца са пуним радним временом за 1 (једног) медицинског техничара општег смера за потребе Клинике за неурологију. ОГЛАС за пријем у радни однос због повећаног обима посла на одређено време у периоду до 18 (осамнаест) месеци са пуним радним временом за 2 (два) лабораторијска техничара у дијагностици за потребе Службе за лабораторијску дијагностику и 4 (четири) медицинска техничара општег