Клиника за оториноларингологију

Управа

Проф. др Бранислав Белић

Руководилац

 

Вмс Драгана Радосављевић

Одговорни техничар

 

Организационе јединице

Одељење оторинологије

 • Одсек дечје оториноларингологије

Одељење ларингологије

 • Одсек за ендоскопију

Одељење за максилофацијалну хирургију

Пријемно – дијагностичко – поликлиничко одељење

 • Кабинет за аудиологију
 • Кабинет за фонијатрију
 • Кабинет за ринологију са алергологијом
 • Кабинет за ендоскопију
 • Амбуланта за ОРЛ
 • Амбуланта за максилофацијалну хирургију
 • Дневна болница

О клиници

Оториноларинголошко одељење основано је 1925. године као треће такво одељење у Србији (после Београдског и Нишког) и било је смештено у приземној згради, у којој се данас налази Музеј здравствене културе. Оснивач је био др Ђорђе Митровић, који је студије медицине почео у Бечу, пре Првог светског рата, а завршио у Прагу, 1921. године. Све до 1953. године, био је једини специјалиста ОРЛ струке на простору од Београда до Ниша. У то време, Одељење за болести ува, грла и носа, располагало је са 13 болесничких постеља.

Изградњом Хируршког блока, 1977. године, ОРЛ одељење је смештено на 7. спрат те зграде, где данас функционише као Клиника за оториноларингологију.

Од 2005. године на ОРЛ клиници функционише одсек максилофацијалне хирургије (МФХ), са двојицом специјалиста: прим. доктором Мирком Јанковићем и доктором Виктором Крстићем, у оквиру одељења цервиколарингеалне хирургије. Реч је о хируршкој грани, која третира обољења главе и врата.

Од 1982. године ОРЛ одељење постаје наставна база Медицинског факултета. Доласком проф. др Божидара Станисављевића са београдске ОРЛ клинике, одељење се реорганизује, увећава се постељни фонд са 26 на 46 постеља, набавља се опрема и инструменти, уводе се нове дијагностичке и терапијске процедуре, увећава се број лекара и сестара, уз континуирану едукацују.

Формирањем КБЦ Крагујевац 1987. године, прераста у клиничко – болничко одељење са 8 специјалиста и покрива комплетну ОРЛ патологију.

Од 2005. године када је КБЦ Крагујевац реформисан у Клинички центар Крагујевац са 12 лекара, формира се Клиника за ОРЛ, са новом организацијском шемом и припаја јој се одсек за максилофацијалну хирургију са постојећим кадром издвојеним из Клинике за хирургију. Од 2018. године одсек прераста у Одељење за максилофацијалну хирургију. На Клиници за ОРЛ је упослено 6 специјалиста ОРЛ и 2 специјалиста максилофацијалне хирургије.

Клиника за ОРЛ има три одељења: одељење оторинологије са одсеком за дечију оториноларингологију, одељење ларингологије са одсеком ендоскопске хирургије, одељење максилофацијалне хирургије и пријемно – дијагностичко – поликлиничко одељење са две амбуланте за ОРЛ, амбулантом за МФХ, аудилошко – вестибулолошким кабинетом, кабинетом за ринологију са алергологијом, кабинетом за ендоскопију, кабинетом за фонијатрију и дневном болницом.

Одељење оринологије пружа високоспецијализоване услуге из отохирургије, ринохирургије и дечје патологије.

Делатност одељења ларингологије обухвата спровођење дијагностичких и терапијских протокола конгениталних аномалија, запаљенских процеса, траума као и бенигних и малигних тумора фаринкса, ларинкса и врата.

Одсек фонијатрије располаже едукованим тимом (оториноларинголог фонијатар и логопед – фонопед) и савременом опремом за дијагностику гласа, као што су ендовидеостробоскопски преглед гласница и софтверска компијутерска анализа гласа. Бави се дијагностиком и лечењем поремећаја гласа и говора, рехабилитацијом гласа и говора, фонијатријском рехабилитацијом након операције карцинома ларинкса, као и учењем езофагусног гласа и говора. Обавља прегледе пацијената који глас и говор користе у својој професији (певачи, глумци, просветни радници, свештеници), а у случају потребе дајeмо експертизна мишљења.

Неке од репрезентативних дијагностичких процедура и специјалистичких услуга на Клиници за ОРЛ су:

 • Функционална ендоскопска хируругија синуса,
 • Ларингомикроскопија – статус и употреба ласера у ларингологији,
 • Рано откривање поремећаја слуха код новорођене деце,
 • Компјутеризована видеостробоскопија,
 • Компјутеризована риноманометрија.
 • Импеданцметрија – тимпанометрија и стапедијални рефлекс,
 • Фиберназоларингоскопија,
 • Ендоскопски преглед носа и епифаринкса,
 • Уградња говорних протеза,
 • Уградња аерационих цевчица.

 • Увођење нових дијагностичко – терапијских процедура,
 • Повећање високоспецијалистичких здравствених услуга у оквиру дневне болнице,
 • Побољшање услова за поликлинички третман пацијената,
 • Побољшање услова рада у дневној болници и отварање сале за ендоскопију,
 • Континуирана едукација запослених,
 • Пријем младих лекара и лекара специјалиста.

Клиника за ОРЛ располаже са 29 постеља. На клиници ради укупно девет лекара: шест оториноларинголога, од којих је један професор, два доктора наука, један магистар, два специјалиста ОРЛ, један лекар на специјализаци ОРЛ и 2 специјалиста максилофацијалне хирургије. Запослена су и два логопеда. У медицинском тиму Клинике за ОРЛ су и пет инструментара и 21 медицински техничар.

Клиника је технички опремљена апаратуром најновије генерације за испитивање и компјутеризовано снимање покрета гласница стробоскопским светлом (ендовидеостробоскопија), ултразвучно испитивање параназалних синуса (ултразвук параназалних шупљина), компјутерско одређивање отпора ваздушне струје дисања на нос (риноманометрија), испитивање мукоцилијарног транспорта, компјутерско испитивање попустљивости бубне опне (импенданцметрија), фибероптичко испитивање патолошких промена у носу, ждрелу и гркљану (фиберназофаринголарингоскопија), ендоскопско испитивање носа и горњег спрата ждрела са узимањем биопсије.

Лекари се едукују како у земљи тако и у иностранству и у току су са најновијим светским сазнањима из ОРЛ области. Клиника је у могућности да едукује кадрове из других здравствених центара у областима: отологије, ларингологије, ринологије, ендоскопије, фонијатрије и максилофацијалне хирургије.

Годишње се на Клиници за ОРЛ Клиничког центра Крагујевац, просечно хоспитализује 800 болесника и уради 550 хируршких интервенција. Амбулантно се прегледа око 12.500 пацијената, изврши око 600 мањих хируршких интервенција.

Контакт

Телефон:

034 50 52 20 – Амбуланта ОРЛ
034 50 51 16 – Амбуланта МФХ
034 50 51 88 – Кабинет за аудиологију
034 50 53 39 – Кабинет за ринологију
034 50 53 53 – Кабинет за фонијатрију
034 50 53 39 – Кабинет за ендоскопију