Јавне продаје

Јавне продаје

Јавно надметање за продају расходованог материјала – објављено на сајту 28.03.2022.године

Јавно надметање за продају расходованог материјала – објављено на сајту 22.03.2021.године

Јавно надметање за продају расходованог материјала – објављено на сајту 16.03.2020.године

Јавна надметање за продају расходованог материјала – објављено на сајту 08.03.2019.године

Јавна лицитација за продају расходованог материјала – објављено на сајту 07.11.2016.године

Јавна лицитација за продају расходованог материјала – објављено на сајту 28.07.2016.године

Јавна лицитација за продају расходованог материјала – објављено на сајту 07.09.2015.године.

Јавна лицитација за продају расходованог материјала – објављено на сајту 06.02.2015.године.

Јавна лицитација за продају расходованог материјала – објављено на сајту 10.10.2014.године.

Јавна лицитација за продају остатака хране (помија) – објављено на сајту 17.03.2014.године.