Права пацијената

Права пацијената

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Саветник за заштиту права пацијената

На основу Закона о правима пацијената („Службени гласник РС“ бр. 45/13), у јединици локалне самоуправе заштиту права пацијената пружа саветник за заштиту права пацијената.

Ради заштите својих права из области здравствене заштите, пацијент може да се обрати Биљани Томић – саветнику за заштиту права пацијената.

Адреса: ул. Трг слободе бр. 3, канцеларија 217, II спрат.

Телефони: 034 / 306 270 или 060 / 2340 368, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 сати.

Електронска пошта: btomic@kg.org.rs