Клиника за гастроентерологију и хепатологију

Управа

спец. др мед. Славко Кнежевић

Руководилац

смс Веселин Пантелић

Одговорни техничар

Организационе јединице

Одељење за гастроентерологију

Одељење за хепатологију

  • Одсек интензивне неге

Поликлиничко дијагностичко одељење

  • Одсек инвазивне дијагностике
  • Одсек неинвазивне дијагностике
  • Одсек дневне болнице

О клиници

Одсек за гастроентерологију основан је у старој згради у оквиру интерног одељења. Пресељењем у садашњи простор и прерастањем интерног одељења у интерну клинику, одсек постаје одељење за гастроентерохепатологију. Од 2010. године, ширењем Интерне клинике Клиничког центра Крагујевац, одељење прераста у Центар за гастроентерохепатологију, са два одељења и четири одсека.

У осмој деценији прошлог века први пут се стављају у функцију апарати за ендоскопску и ултразвучну дијагностику у гастроентерохепатологији, у оквиру тадашњег интерног одељења. 1987. године интерно одељење прераста у Интерну клинику у саставу Клиничко болничког центра Крагујевац, у којој одељење гастроентерохепатологије постаје њен саставни део у новоизграђеном објекту (садашња зграда).

Почетком овог века уводе се ендовидео процедуре у гастроентерохепатологији, интервентне ендоскопске процедуре, ендоскопски ултразвук, биопсије под контролом утразвука.

У 2010. години, одељење за гастроентерохепатологију прераста у Центар за гастроентерохепатологију, са 27 болесничких постеља, од којих су три у одсеку дневне болнице.

Центар у свом саставу данас има три одељења: одељење гастроентерологије, одељење хепатологије и одељење поликлиничке дијагностике, и четири одсека: одсек интензивне неге, одсек инвазивне дијагностике, одсек неинвазивне дијагностике и одсек дневне болнице.

У центру за гастроентерохепатологију обавља се комплетно збрињавање (дијагностичко и терапијско) пацијената са болестима разноврсне патологије. За дијагностику болести редовно се спроводи ултразвучни преглед стомака у кабинету који је саставни део овог центра, а компјутеризована томографија стомака се изводи у Служби за радиолошку дијагностику Клиничког центра Крагујевац.

Код сваког оштећења јетре спроводи се комплетно испитивање функције јетре (лабораторијске анализе, ултразвучни прегледи стомака, компјутеризована томографија или магнетна резонанца стомака) и евентуална биопсија јетре. За дијагностику малигних болести спроводе се комплетне ендоскопске процедуре (езофагогастродуоденоскопија и колоноскопија) са биопсијама свих сумњивих промена ради патохистолошке верификације. Ради се и комплетан скрининг болесника ради евентуалне припреме за операцију.

У одељењу поликлиничке дијагностике обављају се интервентне процедуре (полипектомије) , а у зависности од налаза, ради се и ендоскопски ултразвук.

У сарадњи са службом за анестезију и реанимацију велики број доњих ендоскопија изводи се у аналгоседацији. Све дијагностичке процедуре, за хоспиталне, као и за амбулантне болеснике, изводе се у одељењу поликлиничке дијагностике.

Имајући у виду растући тренд гастроинтестиналних поремећаја, а са циљем брзе и правовремене дијагностике и лечења, значајан број болесника се хоспитализује преко одсека дневне болнице.

У оквиру Центра за гастроентерохепатологију свакодневно се обави 35-40 субспецијалистичких прегледа у амбуланти, 15-20 утразвучних прегледа горњег абдомена у ултразвучном кабинету, 15-20 горњих и 10-15 доњих ендоскопских прегледа у ендоскопском кабинету. Свакодневно се обављају субспецијалистички консултативни прегледи на свим одељењима Клиничког центра Крагујевац.

Поред тога, сви лекари запослени у Центру за гастроентерохепатологију су у двадестчетворочасовној приправности за ургентне езофагогастродуоденоскопије и заустављање крварења.

У плану је реконструкција поликлиничко дијагностичког одељења са проширивањем ендоскопских кабинета и одсека дневне болнице. У плану је отварање кабинета за инфламаторне болести црева.

Планира се едукација лекара за ендоскопску ретроградну холецистопанкреатографију, циљане и слепе биопсије јетре, ендоскопски ултразвук и за рад у Јединици интензивне неге.

Очекиваним пријемом нових лекара у наредном периоду, планира се унапређење кадровског потенцијала Цетра за гастроентерохепатологију. У Центру су прецизирани и планови набавке потребне опреме. Реч је о четири пацијент монитора за лечење болесника у јединици интензивне неге, којима је неопходан мониторинг због природе болести. За усавршавање дијагностичких процедура, планом је предвиђена и набавка нових дигиталних видео гастроскопа, дигиталних видео колоноскопа.

У Центру је запослено осам лекара, од којих је двоје специјалиста интерне медицине, четири лекара су субспецијалисти – гастроентерохепатолози, један лекар је на субспецијализацији из гастроентерохепатологије а један лекар је на специјализацији из интерне медицине. Академско звање имају четири лекара – један је магистар, а три лекара су доктори медицинских наука. У тиму Центра за гастроентерохепатологију је и 20 медицинских сестара / техничара.

Од дијагностичких уређаја, Центар располаже са ултразвучним апаратом, дигиталним видео дуоденоскопом, дигиталним видео гастроскопима, дигиталним видео колоноскопима, ЕКТ ножем са аргоном, апаратом за полипектомију, радијалним ендоскопским ултразвучним апаратом, једним пацијент монитором.

Сви лекари су активно укључени у процес едукације кроз различите стручне састанаке, конгресе и симпозијуме, како у земљи тако и у иностранству.

Број извршених услуга на прошлогодишњем нивоу, статистички илуструје обим рада медицинског тима Центра за гастроентерохепатологију:

  • извшено је 8.500 субспецијалистичких прегледа,
  • укупно хоспитализовано 2200 болесника – на одељењу и дневној болници Центра за гастроентерохепатологију.
  • урађено је 2.350 ултразвучних прегледа горњег абдомена и 1885 горњих ендоскопских прегледа (езофагогастродуоденоскопија),
  • обављено је 1.710 доњих ендоскопских прегледа (колоноскопија) и 250 полипектомија,
  • укупно је урађено 60 биопсија јетре,
  • извшено је 3.000 консултативних субспецијалистичких прегледа по осталим одељењима у Клиничком центру Крагујевац.

Контакт за заказивање прегледа

Телефон:

034 50 50 37 – Амбулантни прегледи
034 50 50 45 – Одсек инвазивне дијагностике
034 50 54 11 – Одсек неинвазивне дијагностике
034 50 50 39 – Одсек дневне болнице
034 50 50 68 – Одељење гастроентерохепатологије