Клиника за гастроентерологију и хепатологију

Управа

Проф. др Наташа Петровић Здравковић

Руководилац

 

 

Смс Веселин Пантелић

Одговорни техничар

 

Организационе јединице

Одељење субспецијалистичких кабинета

Одсек за инвазивну дијагностику

Одсек за неинвазивну дијагностику

Одсек дневне болнице

Одељење за гастроентерологију

Одељење за хепатологију

Одсек интензивне неге

О клиници

Одсек за гастроентерологију основан је у старој згради у оквиру интерног одељења. Пресељењем у садашњи простор и прерастањем интерног одељења у Интерну клинику, одсек постаје Одељење за гастроентерохепатологију. Од 2010. године, ширењем Интерне клинике Клиничког центра Крагујевац, одељење прераста у Центар за гастроентерохепатологију, са два одељења и четири одсека.

Од 2022. године, у оквиру Универзитетског клиничког центра Крагујевац, као Клиника за гастроентерологију и хепатологију, данас у свом саставу има три одељења и три одсека.

У осмој деценији прошлог века први пут се стављају у функцију апарати за ендоскопску и ултразвучну дијагностику у гастроентерохепатологији, у оквиру тадашњег интерног одељења. 1987. године интерно одељење прераста у Интерну клинику у саставу Клиничко болничког центра Крагујевац, у којој одељење гастроентерохепатологије постаје њен саставни део у новоизграђеном објекту (садашња зграда).

Почетком овог века уводе се ендовидео процедуре у гастроентерохепатологији, интервентне ендоскопске процедуре, ендоскопски ултразвук, биопсије под контролом утразвука.

У 2010. години, Одељење за гастроентерохепатологију прераста у Центар за гастроентерохепатологију, са 27 болесничких постеља, од којих су три у одсеку дневне болнице.

Клиника за гастроентерологију и хепатологију, данас има три одељења: одељење субспецијалистичких кабинета, одељење за гастроентерологију и одељење за хепатологију, уз одсек за инвазивну дијагностику, одсек дневне болнице и одсек интензивне неге.

У Клиници за гастроентерологију и хепатологију обавља се комплетно збрињавање (дијагностичко и терапијско) пацијената са болестима гастроинтестиналног тракта. За дијагностику болести редовно се спроводи ултразвучни преглед горњег абдомена у кабинету који је саставни део Клинике, а МСЦТ абдомена се изводи у Служби за радиолошку дијагностику Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

Код сваког оштећења јетре спроводи се комплетно испитивање функције јетре (лабораторијске анализе, ултразвучни прегледи абдомена, компјутеризована томографија и магнетна резонанца абдомена) и евентуална биопсија јетре.

За дијагностику малигиних болести спроведе се комплетне ендоскопске процедуре (езофагогастродуоденоскопија и колоноскопија) са биопсијама свих сумњивих промена ради патохостилошке верификације. Ради се и комплетан скрининг болесника и евентуална припрема за операцију. У одељењу поликлиничке дијагностике обављају се интервентне процедуре (полипектомије).

У сарадњи са Службом за анестезију и реаниматологију, велики број доњих ендоскопија изводи се у аналгоседацији. Све дијагностичке процедуре, за хоспиталне, као и за амбулантне болеснике, изводе се у одељењу поликлиничке дијагностике.

Имајући у виду растући тренд гастроинтестиналних поремећаја, а са циљем брзе и правовремене дијагностике и лечења, значајан број болесника се хоспитализује преко Одсека дневне болнице.

У оквиру Клинике за гастроентерологију и хепатологију, свакодневно се обави 35-40 субспецијалистичких прегледа у амбуланти, 15 до 20 ултразвучних прегледа горњег абдомена у ултразвучном кабинету, 15-20 горњих и 10-15 доњих ендоскопских прегледа у ендоскопском кабинету.

Свакодневно се обављају субспецијалистички консултативни прегледи на свим одељењима Универзитеског клиничког центра Крагујевац. Поред тога, сви лекари субспецијалисти запослени у Клиници за гастроентерологију и хепатологију су у двадесетчетворочасовној приправности за ургентне езофагогастродуоденоскопије и заустављање крварења.

У плану је реконструкција поликлиничко дијагностичког одељења са проширивањем ендоскопског кабинета и Одсека дневне болнице. У плану је отварање кабинета за инфламаторне болести црева.

Планира се едукација лекара за ендоскопску ретроградну холецистопанкреатографију, циљане и слепе биопсије јетре, ендоскопски ултразвук и за рад у Одсеку интензивне неге.

Очекиваним пријемом нових лекара , планира се унапређење кадровског потенцијала Клинике за гастроентерелогију и хепатологију. У Клиници се прецизирани и планови набавке потребне опреме. Реч је четири пацијент монитора за лечење болесника у Одсеку интензивне неге, којима је неопходан мониторинг због природе болести. За усавршавање дијагностичких процедура, планом је предвиђена и набавка нових дигиталних видео гастроскопа и дигиталних видео колоноскопа.

У Клиници је запослено 15 лекара, од којих су шесторо субспецијалисти –гастроентерохепатолози, троје су специјалисти интерне медицине, пет лекара је на специјализацији из интерне медицине и један клинички лекар.

Академско звање има четири лекара (један лекар у звању ванредног професора, један у звању доцента, један у звању асистента и један лекар у звању доктора медицинских наука). У тиму Клинике за гастроентерологију и хепатологију је и 20 медицинских сестара/техничара.

Од дијагностичких уређаја, Клиника располаже са ултразвучним апаратом, дигиталним видео дуоденоскопом, дигиталним видео гастроскопима, дигиталним видео колоноскопима, ЕКТ ножем са аргоном, апаратом за полипектомију и једним пацијент монитором.

Сви лекари су активно укључени у процес едукације кроз различите стручне састанке, конгресе и симпозијуме, како у земљи тако и у иностранству.

Број извршених услуга на прошлогодишњем нивоу, статистички илуструје обим рада медицинскиг тима Клинике за гастриентерологију и хепатологију:

Број амбулантних прегледа: 8443

Укупно хоспитализованих у Одсеку дневне болнице и на одељењу Клинике за гастроентерологију и хепатологију: 2869

Број ултразвучних прегледа горњег абдомена: 1748

Број горњих ендоскопских процедура (гастроскопија): 1741

Број доњих ендоскопских процедура (колоноскопија): 1577

 

Контакт

Телефон:

034 50 50 37 – Амбулантни прегледи
034 50 50 45 – Одсек инвазивне дијагностике
034 50 54 11 – Одсек неинвазивне дијагностике
034 50 50 39 – Одсек дневне болнице
034 50 50 68 – Одељење гастроентерохепатологије