Служба за судску медицину и токсикологију

Управа

Проф. др Милош Тодоровић

Руководилац

 

Организационе јединице

Одсек за судску медицину

Одсек за токсикологију

Одсек за форензичку генетику

О служби

Служба за судску медицину у оквиру тадашњег Здравственог центра ,,Др Михајило Илић“ Крагујевац, почиње самостално да функционише од 1966. године, у тадашњој згради просектуре, чији је оснивач био др Душан Обрадовић.

Оснивањем одељења Медицинског факултета у Београду, са седиштем у Крагујевцу, а касније и на Медицинском факултету у Крагујевцу, учешћу у раду Службе за судску медицину допринели су проф. др Срећко Пандуровић, проф. др Владислав Дожић, проф. др Самуило Пејаковић, проф др Иванка Баралић, др Станимир Спасић, др Ненад Млађеновић и многи други.

У свом развоју Служба за судску медицину и токсикологију прошла је неколико организационих шема. Тренутно у оквиру Службе за судску медицину и токсикологију постоје три одсека:

 • Одсек за судску медицину,
 • Одсек за токсикологију,
 • Одсек за форензичку генетику.

Служба за судску медицину и токсикологију пружа следеће услуге:

Одсек за судску медицину

Судскомедицинске обдукције изводе се по Наредби одговарајућег тужилаштва, према Законику о кривичном поступку Републике Србије и Закону о здравственој заштити Републике Србије у циљу судскомедицинске експертизне делатности, према стандардизованим принципима и правилима струке.

Циљеви судскомедицинске обдукције су утврђивање: природе, порекла и узрока смрти; времена смрти; идентификације леша; врсте, локализације и броја повреда; степена оштећења здравља изазваног повредама (квалификација телесних повреда); механизма повређивања; узрочно-последичне везе између повреда и смртног исхода; морбозних и других патолошких стања, као и промена на лешу; адекватности и благовремености медицинског третмана и др.

Клиничка судска медицина

Амбулантни преглед оштећених изводи се по Наредби одговарајућег тужилаштва, према Законику о кривичном поступку Републике Србије или на лични захтев. Циљеви прегледа оштећених су утврђивање: природе, порекла и узрока повреда, врсте, локализације и броја повреда; степена оштећења здравља изазваног повредама или обољењима (квалификација телесних повреда); механизма повређивања; узрочно-последичне везе између повреда и морбозних и других патолошких стања, као и промена на оштећеном; адекватности и благовремености медицинског третмана и др.

Одсек за токсикологију – опрема:

а) Гасни хроматограф са head-space системом.

Анализе:

 • одређивање концентрације етанола у биолошким узорцима,
 • одређивање концентрације метанола у биолошким узорцима.

б) Гасни хроматограф са масеном спекрометријом (GC/MS).

Анализе:

 • утврђивање узрока смрти код особа преминулих под сумњом тровања (лешни материјал и узорци нађени на месту догађаја),
 • потврда заплене, аналитика психоактивних супстанци,
 • контрола запослених на психоактивне супстанце,
 • вожња под дејством алкохола и дрога,
 • контрола психоактивних супстанци у криминалним делима,
 • превенција тровања,
 • помоћ у дијагностици тровања (педијатријска и психијатријска пракса као и код ургентних стања пацијената),
 • праћење концентрације лекова код пацијената који су на терапији (тзв. терапијски мониторинг лекова),
 • квалитативно и квантитативно одређивање средстава злоупотребе као што су: амфетамини, метамфетамини, екстази, кокаин, марихуана, канабиноиди, барбитурати, опијати, бензодиазепини,
 • аналитика пестицида (инсектициди, хербициди, родентициди и др.) који су неретко значајни узрочници случајних и намерних тровања.

в) Спектрофотометар

Анализе:

 • одређивање активности ацетилхолинестеразе код тровања органофосфатима,
 • утврђивање карбоксихемоглобина у крви код особа преминулих под сумњом тровања угљен-моноксидом.

Одсек за форензичку генетику

У одсеку се врши изузимање биолошког материјала и његово обезбеђивање за даљу аналитику у форензичке сврхе и то:

 •  крв,
 • брис крви,
 • урин,
 • пљувачка,
 • желудачни садржај,
 • колострум-млеко дојиље,
 • вагинални брис,
 • сперма,
 • течност стакластог тела ока леша,
 • ткива након обдукције,
 • ткива фиксирана у формалину,
 • ткива укалупљена у парафинске блокове,
 • нокти,
 • кости,
 • зуби,
 • длака без корена,
 • длака са кореном.

У сарадњи са Факултетом медицинских наука Универзитета у Крагујевцу планира се отварање ,,ДНК лабораторије“.

Тим запослених Службе за судску медицину и токсикологију чине:

 •  проф. др Милош Тодоровић, специјалиста судске медицине, руководилац Службе
 • др Ненад Млађеновић, специјалиста судске медицине, шеф Одсека судске медицине,
 • доц. др Живана Словић, специјалиста судске медицине,
 • доц. др Катарина Витошевић, специјалиста судске медицине,
 • Ана Грујић, дипломирани хемичар, специјалиста токсиколошке хемије, шеф Одсека токсикологије
 • Татјана Живковић, дипломирани хемичар, специјалиста токсиколошке хемије.

Контакт

Телефон:

034 50 50 77