Клиника за хематологију

Управа

Проф. др Предраг Ђурђевић

Руководилац

 

Вмс Ивана Стевановић

Одговорни техничар

 

Организационе јединице

Одељење за малигне хематолошке болести

Одељење за немалигне хематолошке болести

Одељење дневне болнице

Одељење интезивне неге

Одељење субспецијалистичких кабинета

О клиници

Почетак хематологије у Крагујевцу везује се за 1972 годину. Тада је, у оквиру Интерног одељења, формиран Одсек хематологије којим је руководила др Милева Максимовић.

У врло оксудним условима, са малим бројем постеља, углавном су дијагностиковани и лечени болесници који су боловали од немалигних хематолошких болести.

Са даљим развојем Интерне клинике, 1993. године формира се Одељење хематологије са капацитетом од 20 постеља. У том периоду, поред немалигних, у Одељењу хематологије почињу да се лече и поједине малигне хематолошке болести. Значајан развој Одељење хематологије бележи после 2003. године, када се донацијом јапанске владе, добија модерна лабораторијска опрема попут савремених микроскопа, аутоматског бројача крвних елемената и коагулометра. Наиме, број дијагностичких процедура се значајно увећава, а уводе се и бројна цитохемијска бојења у дијагностици акутних леукемија. Већи број лекара и медицинских техничара, као и постељни фонд, омогућили су да се у Одељењу хематологије лече готово сви хематолошки болесници из овог региона, осим оболелих од акутних леукемија који су упућивани на даље лечење у Институт за хематологију КЦ Србије. Године 2007. Одељење хематологије, одлуком Министарства здравља, добија проточни цитометар чиме су створени услови за дијагностику акутних леукемија. Неколико месеци касније, хематолошка лабораторија добија агрегометар, што омогућује дијагностику и веома ретким поремећаја хемостазе. Крајем 2007.године, у Одељењу хематологије почињу да се лече и оболели од акутних леукемија. У току 2009. године Одељење хематологије прераста у Центар за хематологију који у свом саставу има 3 одељења (одељење за малигне болести, одељење за немалигне болести, одељење Дневне болнице), 1 кабинет (Кабинет за функционалну дијагностику) и хематолошку амбуланту.

Клиника за хематологију Клиничког центра Крагујевац представља регионални центар у коме се спроводи дијагностика и лечење болесника оболелих од хематолошких болести из:

  • региона Шумадије и Поморавља,
  • Златиборског округа (Ужице),
  • Моравичког округа (Чачак) и
  • Рашког округа (Краљево).

Повремено се хоспитализују и оболели из других региона.

У Клиници за хематологију се лече болесници са разноврсном хематолошком патологијом. За дијагностику хематолошких болести редовно се спроводи лабораторијско испитивање у Хематолошкој лабораторији која је саставни део овог центра. Радиолошке дијагностичке процедуре попут компјутеризоване томографије грудног коша, стомака и мале карлице, као и ултразвучног прегледа врата, пазушне и препонске регије, изводе се у Центру за радиолошку дијагностику у оквиру Клиничког центра Крагујевац.

За дијагностику бројних хематолошких болести изводе се аспирација и биопсија костне сржи у Клиници за хематологију. Узорци костне сржи се анализирају применом цитохемијских и имунохистохемијских бојења, као и проточном цитометријом.

За дијагностику поремећаја хемостазе спроводи се комплетно испитивање попут базичних тестова хемостазе, одрећивања концентрације фактора коагулације и инхибитора коагулације, као и агрегација тромбоцита.

У Клиници за хематологију спроводи се лечење свих хематолошких болести применом савремених терапијским опција, укњучујући најразличитије модалитете хемотерапије и имунохемотерапије. Примена радиотерапије у оквиру терапијских протокола спроводи се у Центру за радиотерапију Клиничког центра Крагујевац.

С обзиром на растући тренд хематолошких болести, а у циљу брзе и правовремене дијагностике и лечења, значајан број болесника се хоспитализује у Дневној болници Клинике за хематологију.

  • Планира се формирање Јединице интензивне неге, где би се лечили болесници са аплазијом костне сржи која је настала после примене различитих терапијских модалитета.
  • У плану је едукација лекара за рад у Јединици интензивне неге Клинике за хематологију.
  • С обзиром да се све већи број болесника упућује у установе ван Клиничког центра Крагујевац ради трансплантације матичних ћелија хематопоезе, планира се увођење аутологе трансплантације као терапијског модалитета у лечењу појединих малигних хематолошких болести.
  • Планира се набавка комплетне опреме за формирање Јединице интезивне неге са пет постеља.

На Клиници за хематологију запослено је осам лекара: пет лекара су специјалисти уже области хематологија, два су специјалисти интерне медицине, један лекар је на специјализацији интерне медицине. Академско звање има четири лекара (два лекара у звању ванредног професора, један у звању доцента и један лекар је доктор медицинских наука).

Медицинских сестара / техничара има 16, а екипу клинике чине и три лаборанта, четири радника и један службеник.

Клиника поседује укупно 33 болесничка кревета, од којих је шест у Дневној болници.

Дијагностички апарати на Клиници за хематологију: Аутоматски бројач крвних елемената, коагулометар, агрегометар, проточни цитометар, три оптичка микроскопа, стерилизатор, комора за растварање цитостатика, један пацијент монитор и један ЕКГ апарат.

Сви лекари су активно укључени у процес едукације путем различитих стручних састанака, конгреса и симпозијума како у земљи тако и у иностранству.

На Клиници за хематологију, амбулантно се прегледа преко преко 12.000 болесника годишње, хоспитализује око 2.300 болесника, уради се око 700 аспирација и биопсија костне сржи, и обави преко 60.000 различитих дијагностичких процедура за испитивање хематопоезног система.

Контакт

Телефон:

034 50 50 54