Управни одбор

Управни одбор Универзитетског клиничког центра Крагујевац

Председник Управног одбора:
Проф.др Александар Стефановић, Медицински факултет Универзитета у Београду

Чланови Управног одбора:
1. Милица Џоловић Копривица, дипл. економиста, Славија доо Крагујевац
2. Др Марко Кадија, Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију УКЦ Србије
3. Др Данијела Баскић, УКЦ Крагујевац
4. Др Ружица Радојевић Марјановић, УКЦ Крагујевац
5. Проф. др Слободан Јанковић, УКЦ Крагујевац