Одлуке

Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 2 (два) помоћна радника на нези болесника. ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца

Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) медицинска сестра / техничар за потребе Ургентног центра. ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању

Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 2 (два) администратора подршке корисницима информационих система и технологија за потребе Службе за правне и економско –финансијске послове. ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време са пуним

Одлука о обустави огласа

ОДЛУКА о обустави огласа, објављеног дана 22.02.2023. године, за пријем у радни однос на неодређено време , за радно место 1 (један) Доктор медицине субспецијалиста у Интервентној радиологији за потребе службе за радиолошку дијагностику.    

Одлука о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (један) дипломирани психолог.  

Одлука о обустави дела огласа

ОДЛУКА о обустави дела огласа, објављеног дана 08.02.2023. године, за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 6 (шест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 4 (четири) гинеколошко-акушерске сестре/ техничара.    

Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (један) дoктор медицине за потребе Клинике за неурологију. ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 6 (шест) месеци са

Одлукe о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (један) дактилограф за потребе Центра за интернистичку онкологију. ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са

Одлукe о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (један) фармацеутски техничар / техничар јединичне расподеле лекова за потребе Ургентног центра. ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од

Одлука о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 18 (oсамнаест) месеци са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 2 (два) мајстора одржавања (електричарa) за потребе Службе за техничке послове.  

Одлука о обустави дела огласа

ОДЛУКА о обустави дела огласа, објављеног дана 18.01.2023. године, за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период од 24(двадесетчетири) месеца са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 2 (два) помоћна радника на нези болесника    

Одлука о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (један) помоћни радник на нези болесника.