Служба за анестезију и реаниматологију

Управа

проф. др Татјана Вуловић

Руководилац

вмс Наташа Бубања

Одговорни техничар

Организационе јединице

Одељење интензивне неге и реанимације

  • Одсек неурохируршког лечења

Одељење анестезије

  • Одсек преанестезиолошке припреме и постанестезиолошког третмана
  • Одсек амбулантне анестезије
  • Одсек педијатријске анестезије
  • Одсек анестезије у грудној хирургији

Одељење за терапију бола

  • Одсек аналгезије у акушерству
  • Одсек за терапију акутног и хроничног бола

О служби

Анестезија у Крагујевцу настаје 1958. године са доласком анестетичара, Богољуба Ђорђевића – Бате, који је своје знање стекао у тадашњој школи за анестетичаре.

1970. године у оквиру хируршке службе оснива се Одсек за анестезију и реанимацију. Долази до ширења делатности болнице у Крагујевцу и до повећаног пријема лекара на специјализацију из ове области. 1977. године Одсек прелази у Службу за анестезију и реанимацију која функционише самостално, независно од хируршке службе. Наставља се даљи раст службе и ради ефикаснијег функционисања, 1993. године у оквиру тадашњег КБЦ‐а оснива се Центар за анестезију и реанимацију са три службе: служба ургентне медицине, служба анестезије и служба интензивне неге и реанимације.

У свом даљем развоју Центар за анестезију и реанимацију прошао је неколико организационих шема како би испратио све веће захтеве бројнијих хируршких дисциплина. Тренутно у оквиру Центра постоје 3 одсека, за интензивно лечење, анестезију и терапију бола.

Најмлађи одсек у оквиру Центра, Одсек за терапију бола, почео је са радом 2008. године.

Центар за анестезију и реанимацију пружа широк дијапазон услуга из области анестезиологије, реаниматологије и терапије бола.

Одељење за интензивну негу и реанимацију располаже са 17 постеља у којем стручан тим сестара на челу са анестезиологом, 24 часа дневно брине о критично оболелим пацијентима. Иначе, Одељење интензивне неге је примарно место у болници за збрињавање политраума и посебно неуротрауме после иницијалног тертмана у оквиру Ургентног центра. Истовремено, овај одсек представља и одлично место за школовање приправника ‐ медицинских техничара који практично на једном месту могу научити све оно што ће им убудуће бити значајно за самосталан рад.

Одељење анестезије у 8 операционих сала свакодневно обезбеђује одвијање оперативних захвата у свим областима хирургије, које се обављају у Клиничком центру Крагујевац.

У Одсеку за терапију бола, најразличитије анестезиолошке технике и савремена медикаментна терапија користе се како би се помогло пацијентима са различитим типовима хроничног и акутног бола.

У плану је модернизација опреме, као и набављање нових медицинских средстава у циљу подизања анестезије у КЦ Крагујевац на ниво, који би био у складу са актуелним европским стандардима.

У Центру за анестезију и реанимацију ради 26 лекара. Сви лекари Центра за анестезију и реанимацију редовно посећују релевантне курсеве континуиране медицинске едукације како би у сваком тренутку били спремни за примену најсавременијих сазнања из области интензивног лечења и анестезије.

У току прошле године на одељењу интензивне неге збринуто је 929 пацијената и остварено је 5.233 болничких дана, при чему је искоришћеност капацитета врло често достизала и 100%. Дато је 6.871 анестезија, од чега 5.125 општих и 989 регионалних анестезија. Такође, остварено је 3.130 амбулантних прегледа и 6.871 одељенски преанестезиолошки преглед и 304 консултативна прегледа.

Контакт за заказивање прегледа

Прегледи се не заказују