Служба за анестезију и реаниматологију

Управа

Проф. др Татјана Вуловић

Руководилац

 

Вмс Наташа Бубања

Одговорни техничар

 

Организационе јединице

Одељење интензивне неге и реанимације

  • Одсек неурохируршког лечења

Одељење анестезије

  • Одсек преанестезиолошке припреме и постанестезиолошког третмана
  • Одсек амбулантне анестезије
  • Одсек педијатријске анестезије
  • Одсек анестезије у грудној хирургији

Одељење за терапију бола

  • Одсек аналгезије у породиљству

Одељење ургентне анестезије и реанимације

Специјално одељење анестезије и реанимације – Корона центар

О служби

Анестезија у Крагујевцу настаје 1958. године са доласком анестетичара, Богољуба Ђорђевића – Бате, који је своје знање стекао у тадашњој школи за анестетичаре.

1970. године у оквиру хируршке службе оснива се Одсек за анестезију и реанимацију.  1977. године Одсек прелази у Службу за анестезију и реанимацију која функционише самостално, независно од хируршке службе. Наставља се даљи раст службе и ради ефикаснијег функционисања, 1993. године у оквиру тадашњег КБЦ‐а оснива се Центар за анестезију и реанимацију са три службе: служба ургентне медицине, служба анестезије и служба интензивне неге и реанимације.

У свом даљем развоју Служба за анестезију и реаниматологију прошла је неколико организационих шема, како би испратила све веће захтеве бројнијих хируршких дисциплина. Тренутно у оквиру Службе постоје четири одељења: за интензивно лечење, анестезију, терапију бола и ургентну анестезију.

Најмлађе Одељење за терапију бола, почело је са радом 2008. године.

Служба за анестезију и реаниматологију пружа широк дијапазон услуга из области анестезиологије, реаниматологије и терапије бола.

Одељење за интензивну негу и реанимацију располаже са 17 постеља у којем стручни тим сестара на челу са анестезиологом, 24 часа дневно брине о критично оболелим пацијентима. Иначе, Одељење интензивне неге је примарно место у болници за збрињавање политраума и посебно неуротрауме после иницијалног тертмана. Истовремено, ово одељење представља и одлично место за школовање приправника ‐ медицинских техничара који практично на једном месту могу научити све оно што ће им убудуће бити значајно за самосталан рад.

Одељење анестезије у осам операционих сала свакодневно обезбеђује одвијање оперативних захвата у свим областима хирургије, које се обављају у Универзитетском клиничком центру Крагујевац.

У Одсеку за терапију бола, најразличитије анестезиолошке технике и савремена медикаментна терапија користе се како би се помогло пацијентима са различитим типовима хроничног и акутног бола.

У плану је модернизација опреме, као и набављање нових медицинских средстава у циљу подизања анестезије у УКЦ Крагујевац на ниво, који би био у складу са актуелним европским стандардима.

У Служби за анестезију и реаниматологију ради 36 лекара специјалиста.

Сви лекари Службе за анестезију и реаниматологију редовно посећују релевантне курсеве континуиране медицинске едукације, како би у сваком тренутку били спремни за примену најсавременијих сазнања из области интензивног лечења и анестезије.

Контакт

Телефон:

034 50 51 61