Планови

Стратешки и оперативни планови, Финансијски план и План рада УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА КРАГУЈЕВАЦ

Стратешко планирање у Универзитетском клиничком центру Крагујевац се врши у четворогодишњим циклусима.

Стратешки план Универзитетског клиничког центра Крагујевац за период од 2022. до 2026. године, можете погледати овде.

Стратешки план Клиничког центра Крагујевац, за период од 2016. до 2020. године, можете погледати овде.

Стратешки план Клиничког центра Крагујевац, за период од 2012. до 2016. године, можете погледати овде.

Стратешки план Клиничког центра Крагујевац, за период од 2008. до 2012. године, можете погледати овде.

Оперативни план Универзитетског клиничког центра Крагујевац, израђује се на основу Стратешког плана и докумената који садрже анализу резултата рада, организације, инфраструктуре, опреме, кадрова и финансијских показатеља пословања Универзитетског клиничког центра Крагујевац у претходној години.

Оперативни план Универзитетског клиничког центра Крагујевац за 2023. годину.

Оперативни план Универзитетског клиничког центра Крагујевац за 2022. годину.

Оперативни план Универзитетског клиничког центра Крагујевац за 2021. годину.

Оперативни план Клиничког центра Крагујевац за 2015. годину.