Yearly Archives: 2024

Одлука о обустави огласа

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 03.07.2024. године, број 01-8299/1 од 13.06.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) медицинскa сестрa/ техничар за потребе Клинике за реуматологију и алергологију.

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (један) виши радиолошки техничар за потребе Центра за радијациону онкологију. ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у

Одлука о обустави огласа

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 05.06.2024. године, број 01-7158/1 од 27.05.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) струковна медицинскa сестрa/ техничар за потребе Службе за анестезију и реаниматологију.

Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца, за раднo местo 1 (једна) медицинска сестра/ техничар за потребе Клинике за офталмологију. ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова

Одлуке о обустави огласа

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 29.05.2024. године, број 01-6649/1 од 16.05.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) струковна медицинска сестра/ техничар за потребе Клинике за гинекологију и акушерство. ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 29.05.2024. године, број 01-7008/1 од 22.05.2024. године, за

Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 6 (шест) месеци са пуним са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца, за радно место 1 ( једна ) гинеколошко – акушерска сестра / техничар за потребе Клинике за гинекологију и акушерство. ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до

Оглас за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 6 (шест) месеци са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (један) струковни медицински радиолог.  

Бесплатни превентивни прегледи у УКЦ Крагујевац 16. јуна 2024. године

Одлуком Министарства здравља Републике Србије, у недељу, 16. јуна 2024. године у Универзитетском клиничком центру Крагујевац, биће организовани бесплатни превентивни прегледи, у циљу ране дијагностике и промоције превенције као најефикаснијег начина бриге о здрављу. У Служби за физикалну медицину и рехабилитацију биће одржани превентивни систематски прегледи локомоторног апарата деце. Прегледи ће обухватати анализу постуралности, преглед кичменог стуба, стопала и локомоторног апарата у целини. У просторијама Центра за интернистичку онкологију сви грађани који се буду јавили на превентивне прегледе, моћи ће да обаве

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) педијатријска сестра/ техничар за потребе Клинике за гинекологију и акушерство. ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом

Одлука о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца, за раднo местo 1 (један) доктор медицине-лекар опште медицине за потребе Центра за неурохирургију.

Одлуке о обустави огласа

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 15.05.2024. године, број 01-5762/1 од 25.04.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) виша медицинска сестра/ техничар за потребе Службе за анестезију и реаниматологију. ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 15.05.2024. године, број 01-5764/1 од 25.04.2024. године, за

Одлука о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца, за раднo местo 1 (једна) медицинска сестра/ техничар за потребе Клинике за кардиологију.