Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца ради попуне радних места:
1(једна) струковна медицинска сестра за потребе Клинике за педијатрију
1(једна) струковна медицинска сестра за потребе Клинике за кардиологију
1(једна) струковна медицинска сестра за потребе Центра за неурохирургију
1(једна) струковна медицинска сестра за потребе Клинике за гинекологију и акушерство
за радно место струковна медицинска сестра/ техничар за потребе Службе за анестезију и реаниматологију-ОГЛАС СЕ ПОНИШТАВА

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 12 (дванаест) месеци са непуним радним временом од 20 (двадесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радна места 2 (два) лекара специјалиста судске медицине за потребе Службе за судску медицину и токсикологију

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (један) доктор медицине-лекар опште медицине за потребе Службе за лабораторијску дијагностику Одељења за микробиолошку дијагностику

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца:
1(једна) медицинска сестра/ техничар за потребе Центра за интернистичку онкологију
2(две) медицинске сестре/ техничара за потребе Клинике за инфективне болести