Одлука о обустави огласа

ОДЛУКА о обустави огласа за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) медицинска сестра/ техничар за потребе Kлинике за психијатрију