Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) виша медицинска сестра/ техничар за потребе Ургентног центра.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за следећа радна места:
– 10 (десет) медицинских техничара-инструментара за потребе Одељења хируршког инструментирања са стерилизацијом Клинике за општу хирургију;
– 3 (три) медицинска техничара за потребе Центра за грудну хирургију;
– 3 (три) медицинска техничара за потребе Клинике за кардиологију;
– 2 (два) медицинска техничара за потребе Клинике за гастроентерологију и хепатологију;
– 1 (једног) медицинског техничара за потребе Центра за неурохирургију;
– 2 (два) медицинска техничара за потребе Клинике за неурологију;
– 2 (два) медицинска техничара за потребе Ургетног центра.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (један) фармацеутски техничар- техничар јединичне расподеле лекова за потребе Службе за анестезију и реаниматологију.