Одлуке о обустави огласа

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 16.08.2023. године, за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (један) доктор медицине-лекар опште медицине за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 16.08.2023. године, за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (један) доктор медицине-лекар опште медицине за потребе Центра за радијациону онкологију.