Одлука о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (један) социјални радник у стационарним установама који обавља психијатријску делатност за потребе Клинике за психијатрију.