Blog Classic

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) вишег радиолошког техничара за потребе Центра за радијациону онкологију. ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од

Округли сто о увођењу нових метода – TACE и перкутана термоаблација

У организацији Универзитетског клиничког центра Крагујевац и  Одељења интервентне радиологије, Службе за радиолошку дијагностику, протекле недеље одржан је стручни састанак са еминентним предавачем, проф. др Петером Поповићем, интервентним радиологом Клинике за радиологију Универзитетског клиничког центра Љубљана. Задатак стручног састанка и округлог стола, био је да се лекарима УКЦ Крагујевац, специјалистима из области гастроентерологије, онкологије, хирургије, радиологије и радиотерапије пренесу искуства мултидисциплинарног приступа лечењу пацијената са хепатоцелуларним карциномом и лечењу метастатских промена у јетри код пацијената са колоректалним карциномом. Резултат сарадње са проф.

Тим лекара УКЦ Крагујевац у најужем руководству и органима Лекарске коморе Србије

На конститутивној скупштини четвртог сазива Лекарске коморе Србије, одржаној 09. јуна 2022. године у Београду, једногласном одлуком, на предлог пет регионалних комора, прим. др сци мед. Горан Азањац, помоћник директора УКЦ Крагујевац за организацију и координацију рада, изабран је за председника Управног одбора Лекарске коморе Србије. „Радићемо на побољшању статуса лекара, унапређењу здравствене заштите и још тешњој и успешнијој сарадњи са Министарством здравља и свим релевантним чиниоцима здравственог система Србије. Штитићемо професионални интегритет и углед свих колега, али и статус

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 3 (три) доктора медицине – лекара опште медицине. ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и

Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца ради попуне радних места 1 (једног) лекара специјалиста радиологије и 2 (два) доктора медицине – лекара опште медицине. ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од

Терапија срчане слабости имплантибилним уређајима: електрична ресинхронизација и механичка потпора

У организацији Клинике за кардиологију Универзитетског клиничког центра Крагујевац, одржан је стручни скуп на тему „Терапија срчане слабости имплантибилним уређајима: електрична ресинхронизација и механичка потпора“, са еминентним стручњацима из области кардиохирургије и интервентне кардиологије Универзитетског клиничког центра Србије. У поздравној речи, проф. др Слободан Милисављевић, в.д. директора УКЦ Крагујевац истакао је да је руководству установе приоритетан циљ едукација кадрова. „Усавршавање у области кардиологије, посебно интервентне кардиологије, од суштинског је значаја за лечење пацијената са срчаном слабошћу из региона од око два

Contact us for more information or book an appointment