Blog Classic

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) виша медицинска сестра/ техничар за потребе Клинике за инфективне болести и 1 (једна) виша медицинска сестра/ техничар за потребе Центра за нуклеарну медицину. ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег

Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 18 (осамнаест) месеци са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радна места 2 (два) лабораторијска техничара. ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40

Симпозијум „Дуални поремећаји“ у организацији УКЦ Крагујевац и Факултета медицинских наука

У организацији Клинике за психијатрију УКЦ Крагујевац и катедре за психијатрију крагујевачког Факултета медицинских наука, у Врњачкој Бањи у току је други симпозијум ове клинике под називом “Дуални поремећаји“. Симпозијум који је окупио око 50 предавача из Србије, сва четири универзитетска клиничка центра, али и референтне установе које се баве лечењем и збрињавањем психијатријских болесника, отворио је декан ФМН проф. др Владимир Јаковљевић који је изразио задовољство што су крагујевачки психијатри са Клинике за психијатрију и катедре ФМН, по други пут

ОНКО – апликација за мобилне телефоне са информацијама о раку, лечењу рака и подршци

ОНКО – апликација за мобилне телефоне припремљена je у склопу пројекта Института за онкологију и радиологију Србије „Знањем против рака“ под покровитељством Министарства здравља Републике Србије. Ова бесплатна апликација намењена је онколошким пацијентима, члановима њихових породица, становништву, здравственим радницима, медијимa и свима којима су неопходне лако разумљиве, практичне али и научно засноване информације. У склопу пројекта, припремљено је 28 брошура намењених пацијентима, њима блиским особама и здравственим радницима. Брошуре су доступне у папирној верзији и на сајту Института за онкологију и радиологију

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (један) струковни фармацеутски техничар/ техничар јединичне расподеле лекова за потребе Ургентног центра. ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним

Одлуке о обустави огласа

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 26.04.2023. године, за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла, на период до 6 месеци,  за радно место 1 (једна) гинеколошко-акушерска сестра/ техничар. ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 26.04.2023. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства,  за радно место 1 (један) кувар за потребе Службе за техничке послове.  

Contact us for more information or book an appointment