Blog Classic

Одлука о обустави огласа

ОДЛУКА о обустави огласа, објављеног дана 28.12.2022. године, за пријем у радни однос на одређено време  због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца, за радна места 3 (три) дактилографа за потребе Центра за интернистичку онкологију.    

Из медија: ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ -КО ЖЕЛИ БЕБУ, ДА ИДЕ У КРАГУЈЕВАЦ!

Центар за ВТО има просек на коме му завиди Европа! Др Марија Шорак открива ТАЈНУ УСПЕХА Центар за вантелесну оплодњу у Крагујевцу почео је са радом 2018. године, а већ почетком 2019. донео је лепе вести. Од тада до данас лепе вести не престају да долазе: све више парова који имају потешкоћа са зачећем одлучује се да пут ка потомству започне у Крагујевцу. Центар има успешност од 40 одсто што га сврстава међу најуспешније институције овог типа

Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) струковна медицинска сестра/ техничар за потребе Службе за анестезију и реаниматологију. ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од

Оглас за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) струковног фармацеутског техничара/ техничара јединичне расподеле лекова за потребе Ургентног центра.  

Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (један) доктор медицине-лекар опште медицине за потребе Клинике за реуматологију и алергологију.  

Contact us for more information or book an appointment