Blog Classic

Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца, за радно место 1 (једна) виша медицинска сестра/ техничар за потребе Клинике за урологију. ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет)

Превенција и лечење лимфедема

У Служби за физикалну медицину и рехабилитацију УКЦ Крагујевац, организована је трибина, у сарадњи са удружењем „Жена уз жену“, на тему „Вежбе за превенцију и лечење лимфедема“. Доц. др Весна Грбовић упознала је учеснице трибине са механизмом настанка лимфедема, после операције карцинома дојке и значају вежби у превенцији и лечењу лимфне опструкције. Квалификовани физиотерапеути Центра за физикалну медицину и рехабилитацију, демонстрирали су учесницама трибине програм вежби, које се спроводе у нашој здравственој установи и дали смернице о спровођењу програма вежби у кућним

Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца, за радно место 1 (један) медицинска сестра/ техничар за потребе Центра за радијациону онкологију. ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет)

Одлуке о обустави огласа

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 17.01.2024. године, број 01-114/1 од 04.01.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) виша медицинска сестра/ техничар за потребе Клинике за гинекологију и акушерство. ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 17.01.2024. године, број 01-89/1 од 04.01.2024. године, за

Фармаковигиланца и вигиланца медицинских средстава

Стручни састанак у оквиру континуиране медицинске едукације, на тему „Знањем о фармаковигиланци и вигиланци медицинских средстава до безбедније примене лекова и медицинских средстава“, одржан је у УКЦ Крагујевац. Скуп здравствених радника, поздравио је др Саша Јаћовић, директор Агенције за лекове и медицинска средства Србије, а предавачи из Националног центра за фармаковигиланцу/вигиланцу медицинских средстава АЛИМС-а и Универзитетског клиничког центра Крагујевац, организатора стручног скупа, разматрали су релевантне проблеме, са којима се здравствени радници суочавају у свакодневној клиничкој пракси. Стручни састанак је обухватио интерактивни рад,

Одлука о обустави огласа

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 24.01.2024. године, број 01-527/1 од 16.01.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) виша медицинска сестра/ техничар за потребе Клинике за неурологију.  

Contact us for more information or book an appointment