ukc_kg

About ukc_kg

This author ukc_kg has created 133 entries.

Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (један) радник на обезбеђењу. ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно

Одлука о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) сервирка.

Одлука о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 2 (два) биолога за потребе Центра за биомедицински потпомогнуту оплодњу.

Обавештење о поништењу дела одлуке

ОБАВЕШТЕЊЕ  о поништењу дела одлуке о избору кандидата.Обавештавамо јавност да се ПОНИШТАВА ДЕО ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КАНДИДАТА, заведену под бројем 01-9513/3 од 26.07.2023. године за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за пријем помоћног радника на нези болесника, и то у ставу 1 ред. бр. 16 и бр. 11, због одустанка изабраних кандидата.

Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 18 (осамнаест) месеци са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радна места 2 (две) педијатријске сестре за потребе Клинике за педијатрију. ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом

Мере у УКЦ Крагујевац у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом

У складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом и препорукама Радне групе Министарства здравља за поступање у условима пандемије COVID 19, руководство Универзитетског клиничког центра Крагујевац, утврдило је следеће мере, које ће се примењивати у нашој здравственој установи: – Обавезно је ношење заштитних маски за запослене медицинске и помоћне раднике, као и за посетиоце, студенте и ученике. – Забрањују се посете имунокомпромитованим пацијентима у Универзитетском клиничком центру Крагујевац у: 1. Јединицама интензивног лечења 2. Клиници за инфективне болести 3. Клиници за хематологију 4. Центру за интернистичку онкологију 5. Центру

Продужен термин за добровољно давање крви

Како би се изашло у сусрет добровољним даваоцима крви, чије су радне обавезе код послодаваца до 17:00 сати, Одсек за прикупљање крви Болничке банке крви Универзитетског клиничког центра Крагујевац, од 18. септембра 2023. године, продужава време рада са даваоцима крви. Прикупљање драгоцене течности, уместо до 17:00 сати, спроводиће се сваког радног дана од 7:30 до 19:00 сати, у просторијама Болничке банке крви.

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) педијатријска сестра/техничар за потребе Клинике за педијатрију. ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним

Кардиохируршки конзијилијум на Клиници за кардиологију

Званични кардиохируршки конзилијум, састављен од кардиохирурга Института за кардиоваскуларне болести Дедиње и кардиолога Универзитетског клиничког центра Крагујевац, почео је са радом почетком септембра ове године. Успостављен је видео линк у реалном времену између две установе, чиме је омогућено да се убудуће сваког уторка од 12 сати, у нашој здравственој установи организују кардиохируршки конзилијуми за пацијенте Клинике за кардиологију УКЦ Крагујевац, којима је неопходан наставак лечења на ИКВБ Дедиње. Тиме се значајно скраћује време од постављања дијагнозе најтежим кардиолошким болесницима који се лече

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (један) лекар специјалиста клиничке фармакологије. ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (један) лабораторијски

Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) струковна медицинска сестра/ техничар за потребе Клинике за општу хирургију. ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 18 (осамнаест) месеци са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (две) педијатријске сестре за потребе Клинике за педијатрију. ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно