ukc_kg

About ukc_kg

This author ukc_kg has created 64 entries.

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једну) медицинску сестру/ техничара за потребе Центра за нуклеарну медицину. ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од

Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 2 (два) помоћна радника на нези болесника. ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 6 (шест) месеци са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 4 (четири) гинеколошко-акушерске сестре (IV степен). ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3

Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) медицинска сестра / техничар за потребе Ургентног центра. ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању

Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 2 (два) администратора подршке корисницима информационих система и технологија за потребе Службе за правне и економско –финансијске послове. ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време са пуним

Одлука о обустави огласа

ОДЛУКА о обустави огласа, објављеног дана 22.02.2023. године, за пријем у радни однос на неодређено време , за радно место 1 (један) Доктор медицине субспецијалиста у Интервентној радиологији за потребе службе за радиолошку дијагностику.    

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 18 (осамнаест) месеци са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једну) медицинску сестру/ техничара (IV степен) за потребе Центра за грудну хирургију. ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно

НЕДЕЉА БОРБЕ ПРОТИВ ГЛАУКОМА У УКЦ КРАГУЈЕВАЦ ОД 13. ДО 17. МАРТА 2023.

Глауком је заједничко име за групу очних болести (оптичка неуропатија). Ради се о хроничној и неизлечивој болести, која ипак може да се држи под контролом редовним праћењем и лечењем. Лекари Клинике за офталмологију УКЦ Крагујевац, придружују се, као и претходних година, акцији обележавања Светске недеље борбе против глаукома у периоду од 13. до 17. марта 2023. године. То је прилика да се скрене пажња јавности на озбиљност ове болести која доводи до слепила, уколико се не дијагностикује и не лечи на време

Одлука о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (један) дипломирани психолог.  

Одлука о обустави дела огласа

ОДЛУКА о обустави дела огласа, објављеног дана 08.02.2023. године, за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 6 (шест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 4 (четири) гинеколошко-акушерске сестре/ техничара.    

Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (један) дoктор медицине за потребе Клинике за неурологију. ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 6 (шест) месеци са

Одлукe о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (један) дактилограф за потребе Центра за интернистичку онкологију. ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са