AndrijaR

About Andrija Radonjić

This author Andrija Radonjić has created 1 entries.

Одлука о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца, за радно место 2 ( два ) медицинска сестра / техничар за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију