Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једну) медицинску сестру / техничара (IV степен) за потребе Клинике за гастроентерологију и хепатологију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једну) струковну медицинску сестру – бабицу (VI степен) за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) вишиг физиотерапеута за потребе Клинике за хематологију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за: 1 (једну) медицинску сестру / техничара (IV степен) за потребе Клинике за гастроентерологију и хепатологију, 4 (четири) струковна медицинска радиолога (VI степен), 2 (два) виша физиотерапеута (VI степен), 1 (једног) струковног фармацеутског техничара (VI степен) за потребе Центра за радијациону онкологију и 1 (једног) вишег лабораторијског техничара за потребе Службе за лабораторијску дијагностику.