Одлука о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца ради попуне радног места 1 (једног) магистра фармације за потребе Службе за фармацеутску здравствену делатност.