Јавно надметање за продају расходованог материјала

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за продају расходованог материјала.

Јавно надметање ће се одржати 04.04.2022. године у 12.00h, у просторијама управе Универзитетског клиничког цетра Крагујевац, у улици Змај Јовина бр. 30.