Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (два) лабораторијска техничара и 4 (четири) медицинска техничара општег смера.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно ради попуне радног места 1 (једног) медицинског техничара за потребе Клинике за неурологију.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за потребе Службе за правне и економско финансијске послове.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за: 1 (једног) техничара одржавања одеће, 1 (једну) сервирку, 2 (два) помоћна радника и 1 (једног) кувара.