Информација за јавност поводом државне помоћи

Имајући у виду проблем који се појавио при креирању података за исплату једнократне државне помоћи радницима у здравству, Универзитетски клинички центар Крагујевац иницирао је утврђивање одговорности овлашћених лица фирме BIT TOTAL HEALTH SOLUTIONS.

Све уплате запосленима у УКЦ Крагујевац, обављају се аутоматски преко програма за обрачун плата и зарада, који за нашу здравствену установу ради фирма BIT TOTAL HEALTH SOLUTIONS.

Сходно томе, сви подаци: рачун платиоца, назив платиоца, износ, опис уплате и датум валуте, креирају се у фирми BIT TOTAL HEALTH SOLUTIONS.

У наредном периоду, УКЦ Крагујевац ће предузети све мере у оквиру својих надлежности, како бисмо добили потпуну информацију, а све у циљу адекватног санкционисања одговорних у фирми BIT TOTAL HEALTH SOLUTIONS, који су обезвредили сваки труд који за наше грађане чине здравствени радници у црвеним зонама.