Одлука о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 18 (осамнаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца ради попуне радних места сервирки за потребе Одељења за исхрану болесника.