Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) струковног – вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Ургентног центра.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) струковног – вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Центра за неурохирургију.