Одлуке о обустави огласа

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 03.04.2024. године, број 01-3865/1 од 21.03.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) виша медицинскa сестрa/ техничар за потребе Центра за радијациону онкологију.

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 03.04.2024. године, број 01-3869/1 од 21.03.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радна места 2 (две) више медицинске сестре/ техничара за потребе Клинике за неурологију.

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 03.04.2024. године, број 01-3870/1 од 21.03.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) виша гинеколошко-акушерска сестра /техничар за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 03.04.2024. године, број 01-3871/1 од 21.03.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за раднa местa 2 (две) више медицинске сестре/ техничара за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију.

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 03.04.2024. године, број 01-3872/1 од 21.03.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радна места 3 (три) више медицинске сестре/ техничара за потребе Ургентног центра.

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 03.04.2024. године, број 01-3563/1 од 15.03.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) виша медицинска сестра/ техничар за потребе Службе за анестезију и реаниматологију.

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 10.04.2024. године, број 01-4272/1 од 29.03.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 6 (шест) месеци са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 2 (два) инжењера инвестиционог – техничког одржавања- одржавања уређаја и опреме за потребе Службе за техничке и друге сличне послове.

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 03.04.2024. године, број 01-3852/1 од 21.03.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) виша медицинска сестра/ техничар за потребе Центра за неурохирургију.