Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца, за раднo местo 1 (једна) струковна медицинска сестра-бабица за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 6 ( шест ) месеци са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца, за радна места 2 ( два ) Медицинска физичара за потребе Центра за радијациону онкологију.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца, за раднo местo 1 (једна) медицинска сестра-техничар за потребе Центра за васкуларну хирургију.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 6 ( шест ) месеци са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца, за раднo местo 3 ( три ) Доктора медицине – лекара опште медицине за потребе Центра за радијациону онкологију.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца, за раднo местo 1 (један) финансијско-рачуноводствени аналитичар за потребе Службе за правне и економско-финансијске послове.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца, за раднo местo 1 (једна) медицинска сестра-техничар за потребе Клинике за инфективне болести.